5 nových ICC profilů ECI pro ofsetový kotoučový tisk na MFC a SNP papír a ofsetový tisk nepravidelným rastrem

Nová charakterizační data FOGRA41 až FOGRA44 pro další používané tiskové podmínky

ECI v červenci 2008 aktualizovala svou světově uznávanou sadu ICC profilů pro ofsetový tisk – sada ECI Offset Profiles (2008) nyní obsahuje 5 nových ICC profilů – dva pro heatsetový kotoučový ofsetový tisk a tři pro ofsetový tisk s nepravidelným rastrem (NP). K dispozici jsou také nová charakterizační data FOGRA41LFOGRA44L, ze kterých byly profily vytvořeny. Současně byla uvolněna také aktualizovaná sada kontrolních proužků ECI bvdm Gray Control Strip 2008.

Heatsetový kotoučový ofsetový tisk

Heatsetový kotoučový ofsetový tisk na MFC papír (machine finished coating) popisují charakterizační data FOGRA41L, ze kterých byl vytvořen ICC profil PSO MFC Paper (ECI). Nárůst tónové hodnoty (TVI) odpovídá křivce B pro pestré barvy a křivce C pro černou – ve 40 % je TVI 16 % pro CMY a 19 % pro černou. Součet tónových hodnot byl omezen na 280 %.

Heatsetový ofsetový tisk na SNP papír (standard newsprint) popisují charakterizační data FOGRA42L, ze kterých byl vytvořen ICC profil PSO SNP Paper (ECI). Nárůst tónové hodnoty odpovídá křivce C pro pestré barvy a křivce D pro černou – ve 40 % je 19 % pro CMY a 22 % pro černou. Součet tónových hodnot byl omezen na 260 %.

MFC papír ani SNP papír nenajdete mezi typy papírů, které jsou definovany v ISO 12647-2:2004/Amd1:2007 – podobně jako SC papír, pro který byly ICC profil ECI a charakterizační data Fogra připravena už dříve. ICC profily ECI pro heatsetový kotoučový ofsetový tisk ve svém názvu proto odkaz na ISO 12647 neobsahují.

Ofsetový tisk nepravidelným rastrem

Pro ofsetový tisk nepravidelným rastrem (frekvenčně modulovaným rastrem) byly připraveny celkem tři ICC profily.

Nárůst tónové hodnoty nepravidelných rastrů (FM) je vyšší než u konvenčních amplitudově modulovaných rastrů (AM). ISO 12647-2 předpokládá AM rastrování, ale ve svém článku 1 Předmět normy uvádí, že je norma aplikovatelná analogicky i pro nepravidelné rastry. Neznamená to však, že by se FM rastry měly snažit imitovat, co je stanoveno pro AM rastry.

V dokumentaci nové sady profilů ECI nedoporučuje, aby se data pro osvit tiskových desek pro FM rastr korigovala podle cílových hodnot stanovených pro amplitudově modulované rastry. Velké korekce pro kompenzaci nárůstu tiskového bodu mohou ve fázi přípravy tiskové formy vést k problémům jako je proužkování v přechodech. Například při tisku na papír typu 1 nebo 2 podle ISO 12647-2/Amd1:2007 je totiž nárůst tiskového bodu ve 40 % při použití amplitudově modulovaného rastru to 13 % pro azurovou, purpurovou i žlutou a 16 % pro černou, zatímco u nepravidelného rastru je nárůst tiskového bodu ve 40 % celých 28 % pro všechny procesní barvy. (Na rozdíl od AM rastru, kde je nárůst tiskového bodu černé vyšší, mají u FM rastru všechny procesní barvy nárůst tiskového bodu stejný.)

Definované typy papírů u FM rastru nemají významný vliv na nárůst tiskového bodu, zatímco nárůst tiskového bodu amplitudově modulovaného rastru ovlivňují významně. Proto je nárůst tiskového bodu nepravidelného rastru na papíru typu 1 a 2 i na papíru typu 4 totožný – jeho průběh odpovídá křivce F podle ISO 12647-2:2004.

Velmi důležité je také to, že i když byly sladěny barvy plných tónů v CIELAB i nárůst tiskového bodu, oblasti totožných tónových hodnot vykazovaly jednoduše příliš velké barevné rozdíly mezi výtisky s AM a FM rastry. Proto vznikla zcela nová charakterizační data i ICC profily.

Z charakterizačních dat FOGRA43L, která popisují tisk nepravidelným rastrem s velikostí bodu 20 µm, vznikly dva ICC profily určené pro ofsetový tisk nepravidelným rastrem na matný a lesklý natíraný papír (papír typu 1 a 2). Tyto dva profily se navzájem liší pouze součtem tónových hodnot. ICC profil PSO Coated NPscreen ISO 12647 (ECI) má součet tónových hodnot 330 %. Profil PSO Coated 300 % NPscreen ISO 12647 (ECI) má součet tónových hodnot pouze 300 %, a je proto vhodný i pro kotoučový ofsetový tisk. Nárůst tónové hodnoty odpovídá křivce F, ve 40 % je 28 % pro všechny procesní barvy (CMYK).

Ofsetový tisk nepravidelným rastrem s velikostí bodu 30 µm na nenatíraný bílý papír (papír typu 4) zachycují charakterizační data FOGRA44L a ICC profil PSO Uncoated NPscreen ISO12647 (ECI). Nárůst tónové hodnoty odpovídá křivce F – ve 40 % je 28 % pro všechny procesní barvy (CMYK) – a součet tónových hodnot je 300 %.

Nové ICC profily ECI a kontrolní proužky ECI bvdm Gray Control Strip 2008 včetně dokumentace jsou k dispozici ke stažení na www.eci.org. Charakterizační data Fogra najdete na www.fogra.org.

Vrtá vám hlavou, co znamená PSO v názvu ICC profilů?

PSO je zkratka pro ProzessStandard Offsetdruck – metodiku pro standardizaci ofsetového tisku, kterou vydává Německý spolkový svaz tisku a médií (Bundesverband Druck und Medien, BVDM). PSO vychází ze standardu archového ofsetového tisku a heatsetového kotoučového ofsetového tisku ISO 12647-2 i ze standardů rodiny ISO 15930 (PDF/X) pro předávání tiskových dat.

Jestliže ISO 12647-2 definuje cílové hodnoty, PSO popisuje i způsob, jak se k nim spolehlivě dostat. Obsahuje celý proces výroby tiskoviny, postup i parametry a cílové hodnoty pro kontrolu kvality včetně nástrojů a pomůcek pro kontrolu kvality, které poskytuje ECI, Fogra a Ugra. Pracoviště se navíc může nechat certifikovat, aby prokázalo, že jeho proces je v souladu s PSO. (Takovou certifikací prošla například společnost Tlačiarne BB z Banské Bystrice, která v březnu 2008 absolvovala i certifikaci FOGRA PDF/X Output.)

Ochutnávkou úžasné práce Německého spolkového svazu tisku a médií (BVDM) na poli standardizace tiskových procesů je třeba i vynikající dokument MedienStandard Druck 2008 – Technische Richtlinien für Daten, Filme, Prüfdruck und Auflagendruck, který je podobně jako řada dalších materiálů k dispozici zdarma ke stažení na webu BVDM. Dokument je základem pro hladkou spolupráci všech zúčastněných stran při přípravě tiskovin – zadavatelů tisku, tvůrců tiskových dat a předtiskových oddělení, tiskáren i vydavatelů. Popisuje datové formáty, barvové prostory, tiskové podmínky a další. (Dokument najdete na stránkách BVDM také v angličtině, bohužel ve starší verzi z roku 2006 – Media Standard Print 2006 – Technical Guidelines for Data, Proofs and Films.)

O PSO se určitě bude brzy o něco častěji mluvit i u nás. Český Svaz polygrafických podnikatelů po překladu nejdůležitějších mezinárodních standardů pro polygrafii z rodiny ISO 12647 zaměřil svou pozornost právě na implementaci PSO. Prozatím najdete více informací o PSO v angličtině i němčině na webu www.pso-insider.de

Česká republika má také dva experty certifikované Ugra pro certifikaci podle PSOJana Smékala z GRAFIE a Zdeňka Paseku, který je mimo jiné zpracovatelem překladů všech čtyř částí ISO 12647, které byly v České republice dosud vydány.