Aktualizace sady ICC profilů ECI pro ofsetový tisk

European Color Initiative (ECI) zveřejnila aktualizovanou sadu ICC profilů pro ofsetový tisk. Reaguje tak na změnu ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007.

Podrobné informace a profily ke stažení na www.eci.org

Nový profil ISO Coated v2 (ECI), který je určen pro lesklý a matný natíraný papír, je k dispozici ve dvou provedeních — pro součet tónových hodnot 330 % a 300 %. Tónový rozsah černé nyní končí v 95 % (proti předchozím 100 %).

Změna ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007 přináší snáze dosažitelné cílové hodnoty CIELAB. To se týká především přetisků, modré a zelené.

Do rodiny profilů přibyl ještě profil SC Paper (ECI). Pro SC papíry zatím standard neexistuje, vycházelo se proto z hodnot pro LWC papír a praktických zkoušek.

Ostatní profily sady budou v návaznosti na ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007 podle prohlášení ECI revidovány v průběhu roku.