Archiv pro rubriku: Zprávy

Adobe Reader 9 ke stažení – automatická aktivace náhledu přetisků pro soubory PDF/X, podpora PDF/X-4 a Universal Proof of Preflight

Společnost Adobe uvolnila devátou verzi Adobe Readeru. Adobe Reader 9 kromě PDF/A-1, PDF/E-1 a ISO 32000 (mezinárodní standard definující PDF verze 1.7) podporuje také PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-4p, PDF/X-5gPDF/X-5pg, pro zobrazení i tisk. Uživatelé Adobe Readeru 9 mají mít k dispozici stejně kvalitní náhled barev a přetisků jako v Acrobatu 9.

Pro snazší komunikaci v grafickém průmyslu je užitečná změna v přístupu k náhledu přetisků v Adobe Readeru. Adobe Reader 9 je po instalaci nastaven tak, že aktivuje náhled přetisků pro veškeré soubory PDF/X. Mimo tyto možnosti mohou uživatelé náhled přetisku vypnout, zapnout pro všechny případy nebo použít automatickou detekci, která náhled přetisku aktivuje podle obsahu souboru.

Panel Standardy v Adobe Readeru

Panel Standardy v Adobe Readeru 9 zobrazuje informace o souboru PDF/X i Preflight Audit Trail

Také v Adobe Readeru 9 přibyl panel Standardy. V Adobe Acrobatu 9 umožňuje spustit pre-flight a provést související úlohy spojené s kontrolou souboru podle standardů, v Readeru 9 pouze zobrazuje základní informace o souborech odpovídacích některému ze standardů, ale i to může být velmi užitečné. I s Adobe Readerem 9 se za určitých okolností může kterýkoliv uživatel přesvědčit, zda soubor PDF/X, který obdržel, prošel kontrolou před výstupem, a s jakým výsledkem.

Adobe Acrobat 9 ProAdobe Acrobat 9 Pro Extended totiž implementují specifikaci Universal Proof of Preflight, kterou 6. dubna 2008 uvolnila skupina Ghent PDF Workgroup. Tato specifikace pomocí metadat XMP obsahujících údaje srozumitelné člověku i kontrolní klíč pro posouzení shody profilů pro pre-flight a digitálního podpisu souboru PDF umožňuje zachytit jedinečný důkaz o provedení kontroly před výstupem.

Náhled na metadata XMP, která jsou součástí Universal Proof of Preflight sestaveného v Adobe Acrobatu 9 Pro Extended funkcí Preflight Audit Trail

Náhled na metadata XMP, která jsou součástí Universal Proof of Preflight sestaveného v Adobe Acrobatu 9 Pro Extended funkcí Preflight Audit Trail

Pokud v Adobe Acrobatu 9 Pro nebo Pro Extended po provedení pre-flightu byla do souboru PDF vložena informace o výsledku kontroly (Preflight Audit Trail), zobrazí se v Adobe Readeru 9 na panelu Standardy výsledek kontroly a údaj, zda došlo k modifikaci souboru po provedení kontroly. Pokud k takové úpravě souboru došlo, může si uživatel nechat zobrazit původní verzi — běžným způsobem, pomocí návratu k podepsané verzi dokumentu PDF.

Kniha DTP a předtisková příprava — Kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk

Právě vychází kniha DTP a předtisková přípravaKompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk.

Kniha Zdenky Dvořákové užívá osvědčený přístup, při kterém je nejprve představen celý výrobní proces tisku i dokončujícího zpracování, a teprve po té se postupně probírají jednotlivá témata DTP — od převzetí a přípravy textových podkladů, přes úpravy obrazů, křivkovou grafiku až po sazbutvorbu tiskových souborů PDF. Další části se věnují základním typografickým pravidlům, počítačovému písmu či správě barev nebo práci s průhledností.

Souvislosti. To je klíčové slovo publikace. Zvládnout DTP totiž znamená pochopit souvislosti mezi tiskem a přípravou dat, rozumět technologickým omezením a požadavkům. Kniha DTP a předtisková učí přemýšlet o tom, co potřebujete udělat, abyste připravili správně tisková data — a na praktických příkladech v aplikacích Creative Suite 3 vám ukáže, jak na to.

DTP a předtisková příprava (obálka knihy) DTP a předtisková příprava (vnitřní strana)

Kniha je vhodná pro grafické úpravce, začínající DTP operátory, studenty polygrafie a příbuzných oborů a zájemce o předtiskovou přípravu. Nedílnou součástí knihy je podrobný Slovník, který zachycuje nejdůležitější pojmy a pomáhá začínajícím uživatelům orientovat se v nové oblasti. Kapitolu o správě barev, průhlednosti a přípravě tiskových souborů PDF možná ocení i řada lidí, kteří v oboru pracují delší dobu.

Odbornou korekturu knihy provedl Pavel Kočička. Kniha podle údajů nakladatele obsahuje více než 500 obrazů, z toho přes 100 barevných, 224 černobílých a 64 barevných stran. Podrobnosti a ukázkovou kapitolu najdete na stránkách knihy, v e-shopu nakladatelství Computer Press.

Původní česká kniha má jednu velkou výhodu — respektuje mezinárodní standardy a nabízí současné poznatky aplikovatelné přímo v praxi v České republice. Tím se odlišuje od některých překladů zahraničních knih, které přes postupné sjednocování popisují například zvyklosti v USA, místo postupů obvyklých v Evropě a České republice, a mohou začínající uživatele mást.

PDF/X-4 jako nový mezinárodní standard – ISO 15930-7:2008 byla právě vydána

PDF/X-4, nový z rodiny standardů PDF/X pro předávání tiskových dat, je zachycen v ISO 15930-7:2008. Definována byla také varianta PDF/X-4p, která dovoluje připojení externího profilu výstupních podmínek.

ISO 15930-7:2008 specifikuje užití Adobe PDF verze 1.6 pro výměnu tiskových dat. Všechny prvky musí být obsaženy v jediném souboru PDF/X-4, kromě profilu výstupních podmínek, který může být umístěn externě v případě PDF/X-4p. PDF/X-4 dovoluje užití CMYK, odstínů šedé, RGB, na zařízení nezávislých barev nebo přímých barev, podporována je průhlednost PDF i vrstvy (OCG). Výstupní podmínky mohou být CMYK, RGB nebo odstíny šedé.

Standard v anglickém jazyce má 27 stran. Lze ho zakoupit například prostřednictvím webových stránek ISO za 114 CHF (přibližně 1 770 Kč).

Doporučení www.pdf-x.cz k PDF/X-4

Tvůrci tiskových dat by se měli při předávání tiskových souborů řídit požadavky příjemců tiskových dat, používat a za základní považovat nadále PDF/X-1a, případně PDF/X-3, dokud jejich okolí nezačne akceptovat soubory PDF/X-4. Tvůrci tiskových dat ale mohou své okolí informovat a motivovat je, aby podpořili užívání PDF/X-4. Pokud váš zpracovatel tiskových dat přijímá i soubory s průhledností PDF nebo PDF/X-3, možná uvítá váš návrh přejít na PDF/X-4. Prozkoumejte proto možnosti PDF/X-4, abyste byli připraveni.

Příjemci tiskových dat by určitě měli podrobně projít požadavky nového standardu PDF/X-4 a zvážit výhody, které jim PDF/X-4 přináší — příjem dat s živou průhledností nebo barvami nezávislými na zařízení umožňuje nejen řešit některé technické záležitosti, ale současně představuje i určitou konkurenční výhodu mezi zpracovateli dat, kteří tiskové soubory s průhledností nebo barvami RGB dosud nepřijímají.

ČSN ISO 12647-1 Technologie grafické výroby — Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku — Část 1: Parametry a metody měření

ČSN ISO 12647-1, první část mezinárodního standardu ISO 12647 standardizujícího tiskové procesy, byla právě vydána Českým normalizačním institutem. Český překlad má stejný statut jako originální anglická verze standardu. Dokument obsahuje 53 definic včetně anglického znění pojmů, zabývá se popisem, měřenímzpůsobem záznamu výsledků měření základních vizuálních charakteristik tisku.

První, úvodní část standardu ISO 12647 se používá spolu s dalšími částmi normy, jako jsou například ISO 12647-2 standardizující ofsetový tisk nebo ISO 12647-3 standardizující ofsetový novinový tisk. Také na jejich překladu pracuje Svaz polygrafických podnikatelů a budou vydány jako české technické normy později v tomto roce.

ČSN ISO 12647-1 je možné pořídit za 411 Kč bez DPH i on-line od Českého normalizačního institutu.

Digitální nátisk podle mezinárodního standardu

ISO 12647-7:2007 byla vydána

15. prosince 2007 byla vydána očekávaná mezinárodní norma ISO 12647-7:2007 standardizující digitální nátisk. Podrobnosti najdete v článku Digitální nátisk podle ISO 12647-7:2007.

ISO 12647-7:2007 specifikuje požadavky na systémy užívané pro přípravu digitálních nátisků, které mají simulovat tiskové podmínky definované charakterizačními daty.

Standard můžete zakoupit prostřednictvím webových stránek ISO za 96 CHF, tedy přibližně 1 530 Kč.

Specifikace PDF/X-3 Plus od Ghent PDF Workgroup byly aktualizovány

Ghent PDF Workgroup (GWG) připravila aktualizace svých specifikací PDF/X-3 Plus. Související soubory nesou označení 3v3 a najdete je v archivech nastavení aplikací, které jsou k dispozici na webu www.gwg.org.

Tyto specifikace jsou založeny na standardu PDF/X-3:2002 — povolují použití dat RGB tagovaných ICC profily i dat CMYK. Nad rámec standardu PDF/X-3 se přidávají ještě další omezení, která mají zajistit přesnější definici požadavků a spolehlivější výměnu tiskových dat.

Specifikace respektují odlišnosti ve standardizaci tiskových procesů v Evropě a v Severní Americe.

Evropské verze pro popis tiskových podmínek užívají ICC profily ECI nebo profil IFRA pro novinový tisk v Evropě. Archový ofsetový tisk ve specifikacích nyní reprezentuje profil ISO Coated v2 představený počátkem roku 2007, který vychází z ISO 12647-2:2004/Amd1:2007.

Americké verze předpokládají tisk podle SWOP, SNAP nebo metodiky GRACoL a jako výstupní záměry užívají odpovídající ICC profily.

Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ghent PDF Workgroup.

ICC profily od Adobe ke stažení

Aktuální sada ICC profilů Adobe obsahuje mimo jiné nový profil Coated FOGRA39 určený pro ofsetový tisk na lesklýmatný natíraný papír — papír typu 1 a 2 podle Změny 1 (Amd 1:2007) mezinárodního standardu ISO 12647-2:2004.

Uživatelé aplikací Adobe Creative Suite 3 tyto profily nainstalovali spolu se svými aplikacemi, ostatní je mohou zdarma stáhnout na webu Adobe.

ICC profily Adobe pro Win | pro Mac nebo přímé odkazy — ZIP | HQX

Počátkem roku byly zveřejněny také nové profily ECI (viz ).

1. změna mezinárodního standardu pro ofsetový tisk ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007

Byla vydána Změna 1 (Amendment 1) standardu ISO 12647-2:2004. S výjimkou nepatrného snížení světlosti žluté na papírech typu 1 a 2 (lesklý a matný natíraný papír) se změny barevnosti procesních barev CMYK netýkají.

Dlouho očekávanou změnou však prošly všechny sekundární barvy — přetisky barev procesních.

Informativní přehled odchylek barev mezi ISO 12647-2:2004 a jeho 1. změnou
papír typu 1, 2 3 4 5
Y, žlutá 1
M+Y, červená 3,3 7,6 5,4
C+Y, zelená 9 7,3 5,1
C+M, modrá 10,3 7,1 4,6

Ve změnách týkajících se červené (M+Y), zelené (C+Y) a modré (C+M) je průměrná odchylka barev proti původnímu znění standardu přibližně 6.

Ze sekundárních barev se nejméně změnila červená na papírech typu 1 a 2 o DE 3,3, nejvíce se změnila definice modré, u které odchylka barvy proti předchozímu znění standardu pro papír typu 1 a 2 dosahuje 10,3.

Vzhledem k dřívější nejednotnosti standardu a praxe v barevnosti sekundárních barev jsou hrozivě vypadající změny ve skutečnosti sblížením standardu s reálnou praxí.

Změnu 1:2007 standardu ISO 12647-2:2004 můžete zakoupit prostřednictvím webových stránek ISO za 16 CHF, tedy přibližně 270 Kč. (Dokument obsahuje pouze části odlišné od ISO 12647-2:2004.)

Nové ICC profily pro papír typu 1 a 2 naleznete na stránkách www.eci.org.

Adobe Color Management Module

Adobe Color Management Module (Adobe CMM) byl dokončen a můžete si jej stáhnout z odpovídajících stránek Adobe Labs.

Převodní algoritmy Adobe CMM vycházejí z Adobe Color Engine — správy barev aplikací Adobe. Ta je však dostupná pouze v aplikacích Adobe, zatímco Adobe CMM je standardní modul správy barev, který můžete využít všude, kde to operační systém nebo jednotlivé aplikace dovolí.