Kniha DTP a předtisková příprava — Kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk

Právě vychází kniha DTP a předtisková přípravaKompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk.

Kniha Zdenky Dvořákové užívá osvědčený přístup, při kterém je nejprve představen celý výrobní proces tisku i dokončujícího zpracování, a teprve po té se postupně probírají jednotlivá témata DTP — od převzetí a přípravy textových podkladů, přes úpravy obrazů, křivkovou grafiku až po sazbutvorbu tiskových souborů PDF. Další části se věnují základním typografickým pravidlům, počítačovému písmu či správě barev nebo práci s průhledností.

Souvislosti. To je klíčové slovo publikace. Zvládnout DTP totiž znamená pochopit souvislosti mezi tiskem a přípravou dat, rozumět technologickým omezením a požadavkům. Kniha DTP a předtisková učí přemýšlet o tom, co potřebujete udělat, abyste připravili správně tisková data — a na praktických příkladech v aplikacích Creative Suite 3 vám ukáže, jak na to.

DTP a předtisková příprava (obálka knihy) DTP a předtisková příprava (vnitřní strana)

Kniha je vhodná pro grafické úpravce, začínající DTP operátory, studenty polygrafie a příbuzných oborů a zájemce o předtiskovou přípravu. Nedílnou součástí knihy je podrobný Slovník, který zachycuje nejdůležitější pojmy a pomáhá začínajícím uživatelům orientovat se v nové oblasti. Kapitolu o správě barev, průhlednosti a přípravě tiskových souborů PDF možná ocení i řada lidí, kteří v oboru pracují delší dobu.

Odbornou korekturu knihy provedl Pavel Kočička. Kniha podle údajů nakladatele obsahuje více než 500 obrazů, z toho přes 100 barevných, 224 černobílých a 64 barevných stran. Podrobnosti a ukázkovou kapitolu najdete na stránkách knihy, v e-shopu nakladatelství Computer Press.

Původní česká kniha má jednu velkou výhodu — respektuje mezinárodní standardy a nabízí současné poznatky aplikovatelné přímo v praxi v České republice. Tím se odlišuje od některých překladů zahraničních knih, které přes postupné sjednocování popisují například zvyklosti v USA, místo postupů obvyklých v Evropě a České republice, a mohou začínající uživatele mást.