Kniha PDF pro tisk

Společnost GRAFIE CZ ve spolupráci se Svazem polygrafických podnikatelů vydala odbornou knihu PDF pro tisk

 • navazuje na úspěšnou publikaci PostScript & PDF Mám knihu PostScript & PDF — má smysl si kupovat PDF pro tisk?
 • přináší řadu novinek v oblasti formátu PDF a jeho zpracování
 • popisuje mezinárodní standardy pro předávání tiskových dat a správnou přípravu PDF
 • úpravy PDF pro tisk pre-flightAdobe Acrobat 8 Professional
 • Adobe Version Cue CS2 komentování souborů PDF

zobrazit podrobný obsah

Obálka knihy PDF pro tisk

Provedení 112 barevných stran B5, vazba V8 (pevná, šitá)
ISBN 978-80-239-9672-2
Cena 350 Kč včetně DPH

Dostupnost kniha je dostupná u knihkupců i prostřednictvím on-line objednávek od společnosti GRAFIE.

Autorský tým

autoři Jan Smékal, Kamil Třešňák, Petr Lozan
vedoucí projektu Martin Novotný
grafická úprava a sazba Jaromír Hroch (vnitřní část knihy)

Ukázka knihy PDF pro tisk

O knize PDF pro tisk

Kniha PDF pro tisk v osmi kapitolách probírá vliv PostScriptu na zpracování PDF, standardy PDF/X, doporučení pro předávání tiskových dat, tvorbu, kontrolueditaci PDF pomocí Adobe Distilleru, Adobe Acrobatu 8 Professional a Enfocus PitStop a Automate i certifikovaný nátisk (o nátisku viz také Digitální nátisk podle ISO 12647-7:2007).

Další kapitoly popisují výstup z grafických aplikací, automatizaci zpracování tiskových dat a PDF workflow, Enfocus Certified PDF, principy využití JDF při zadávání tiskových zakázek a zpracování tiskových dat a Adobe PDF Print Engine.

Přípravu a zpracování tiskových dat PDF kniha doplňuje kapitolami komentování souborů PDF, včetně stručného popisu sdílených recenzí, základy práce v prostředí Adobe Version Cue (CS2) a přiblížení možností zabezpečení a elektronického podpisu v PDF, Adobe Acrobatu a Readeru.

Ukázka knihy PDF pro tisk

Obsah knihy PDF pro tisk

1. PDF a PostScript

1.1 PostScript
1.2 Možnosti dokumentů Adobe PDF
1.3 Transformace barev při zpracování PDF pro tisk
1.4 Mezinárodní standardy pro předávání tiskových dat
1.5 PDF/X Plus aneb skupina GWG

2. Kontrola a editace PDF

2.1 Adobe Distiller 7.0 / 8.0
2.2 Nástroje Adobe Acrobat 7.0 / 8.0 Professional
2.3 Nástroje Enfocus PitStop Professional 7.x
2.4 Nástroje Enfocus PitStop Automate 1.x
2.5 Certifikovaný digitální nátisk

3. Tisk z DTP aplikací

3.1 Bitmapové objekty
3.2 Vektorové objekty
3.3 Písmo — fonty
3.4 Nastavení formátů sazby
3.5 Tiskový výstup do PDF dokumentu

4. JDF

4.1 Konstrukce JDF a principy využívání v praxi
4.2 Implementace do workflow pro ofsetový a digitální tisk

5. Workflow

5.1 Workflow — automatizace řízení

6. Předávání tiskových dat

6.1 Předávání dat pro produkční zpracování

7. PDF ve vydavatelské produkci

7.1 Korekturní a schvalovací proces pomocí PDF
7.2 Adobe Acrobat a spolupráce
7.3 Bezpečností prvky PDF a jejich využití v tiskové produkci
7.4 Enfocus Certified PDF
7.5 Adobe Version Cue CS2

8. Adobe PDF Print Engine

8.1 Princip Adobe PDF Print Engine
8.2 Použití v aplikacích a PDF ripech
8.3 Integrace v PDF workflow
>
<h2Mám knihu PostScript & PDF — má smysl si kupovat PDF pro tisk?

Pravděpodobně ano. Od vydání předchozí publikace se změnilo mnoho věcí. V knize naleznete nejen aktualní informace, ale také zcela nová témata.

 • úpravy PDF v Adobe Acrobat Professional 7 a 8
 • aktuální doporučené ICC profily pro ofsetový tisk
 • automatizace zpracování PDF
 • Enfocus PitStop 7, PitStop Automate 1 a Certified PDF Workflow
 • JDF a informace o Adobe PDF Print Engine
 • komentování souborů PDF a zabezpečení PDF
 • využívání Adobe Version Cue CS2
 • nová průvodka tiskových dat, doporučení pro předávání tiskových dat a certifikovaný nátisk
 • méně nadbytečných snímků obrazovek — více užitečných informací
 • nová grafická úprava, včetně přehlednější úpravy schémat

Ukázka knihy PDF pro tisk

Začátečníci – Základní postupy z knihy PostScript & PDF byly aktualizovány a zachovány pro začínající uživatele.