PDF/X-4 jako nový mezinárodní standard – ISO 15930-7:2008 byla právě vydána

PDF/X-4, nový z rodiny standardů PDF/X pro předávání tiskových dat, je zachycen v ISO 15930-7:2008. Definována byla také varianta PDF/X-4p, která dovoluje připojení externího profilu výstupních podmínek.

ISO 15930-7:2008 specifikuje užití Adobe PDF verze 1.6 pro výměnu tiskových dat. Všechny prvky musí být obsaženy v jediném souboru PDF/X-4, kromě profilu výstupních podmínek, který může být umístěn externě v případě PDF/X-4p. PDF/X-4 dovoluje užití CMYK, odstínů šedé, RGB, na zařízení nezávislých barev nebo přímých barev, podporována je průhlednost PDF i vrstvy (OCG). Výstupní podmínky mohou být CMYK, RGB nebo odstíny šedé.

Standard v anglickém jazyce má 27 stran. Lze ho zakoupit například prostřednictvím webových stránek ISO za 114 CHF (přibližně 1 770 Kč).

Doporučení www.pdf-x.cz k PDF/X-4

Tvůrci tiskových dat by se měli při předávání tiskových souborů řídit požadavky příjemců tiskových dat, používat a za základní považovat nadále PDF/X-1a, případně PDF/X-3, dokud jejich okolí nezačne akceptovat soubory PDF/X-4. Tvůrci tiskových dat ale mohou své okolí informovat a motivovat je, aby podpořili užívání PDF/X-4. Pokud váš zpracovatel tiskových dat přijímá i soubory s průhledností PDF nebo PDF/X-3, možná uvítá váš návrh přejít na PDF/X-4. Prozkoumejte proto možnosti PDF/X-4, abyste byli připraveni.

Příjemci tiskových dat by určitě měli podrobně projít požadavky nového standardu PDF/X-4 a zvážit výhody, které jim PDF/X-4 přináší — příjem dat s živou průhledností nebo barvami nezávislými na zařízení umožňuje nejen řešit některé technické záležitosti, ale současně představuje i určitou konkurenční výhodu mezi zpracovateli dat, kteří tiskové soubory s průhledností nebo barvami RGB dosud nepřijímají.