PDF/X-5 doplňuje rodinu standardů PDF/X

ISO 15930-8:2008 byla právě vydána

PDF/X-5 (ISO 15930-8:2008) doplňuje rodinu standardů pro předávání tiskových dat. PDF/X-5 je odvozeno od PDF/X-4 — vychází z formátu PDF verze 1.6, také povoluje průhlednosti i vrstvy (OCG) a plně podporována jsou data v barvách nezávislých na zařízení.

PDF/X-5 slouží především pro výměnu tiskových dat, která odkazují na jiné soubory PDF/X — například inzeráty doručené a uchovávané v samostatných souborech, nebo užívají vícekanálové výstupní (tiskové) podmínky.

PDF/X-5 existuje celkem ve třech variantách. PDF/X-5g značí odkazy na externí soubory PDF/X — PDF/X-1a:2001, PDF/X-1a:2003, PDF/X-3:2002, PDF/X-3:2003, PDF/X-4, PDF/X-4p nebo libovolné PDF/X-5 (vazby s PDF/X-5g a PDF/X-5pg však nesmějí být cyklické). PDF/X-5pg dovoluje určit výstupní podmínky odkazem na externí ICC profil (podobně jako PDF/X-4p) a užívá odkazy na externí soubory PDF/X. A nakonec PDF/X-5n značí použití vícekanálových výstupních podmínek. Výstupní podmínky PDF/X-5 mohou být obecně také CMYK, stupně šedé nebo RGB.

PDF/X-5 by mělo být užitečné především v obalovém průmyslu (vícekanálové výstupní podmínky) a v systémech vydavatelství nebo při montáži (pro sloučení tiskových dat z dílčích částí).

Standard v anglickém jazyce má 14 stran. Lze ho zakoupit například prostřednictvím webových stránek ISO za 78 CHF (přibližně 1 215 Kč).