Nové vydání uznávané specifikace MedienStandard Druck 2018

Současná nejlepší praxe v předtiskové přípravě, nátisku a tisku

Německý spolkový svaz tisku a médií (BVDM) zveřejnil nové vydání specifikace požadavků na tisková data, nátisk a produkční tisk. BVDM tento stručný přehled nejlepší praxe založené na mezinárodních standardech a doporučených nástrojích pro jejich uplatňování předkládá veřejnosti pravidelně už od roku 1998.

MedienStandard Druck napomáhá zlepšovat spolupráci zadavatelů tisku, agentur a grafických studií s tiskárnami i vydavateli.

Nové vydání dokumentu je zdarma ke stažení na bvdm-online.de v němčině i v angličtině.

Make printing simple

Specifikace BVDM má dva významné cíle. Zveřejněním a sdílením požadavků a doporučení se nastavují očekávání zúčastněných stran – sjednocují se představy o tom, co se považuje za běžné a správné, a to výrazně usnadňuje komunikaci i realizaci zakázek. Druhým cílem specifikace BVDM je podpora konkurenceschopnosti tiskových médií a tiskáren. Zachování konkurenceschopnosti vyžaduje nejen reagovat na změny, ale vyhledávat a implementovat dostupné inovace. BVDM v tomto směru odvádí dobrou práci: každé další vydání dokumentu je souhrnem uplynulých i přicházejících změn v grafickém průmyslu, které by nikdo neměl přehlédnout.

Stručně a přehledně

Pokud vám jde hlava kolem z pojmů jako eciCMYK, PSO Coated v3, FOGRA52, M0 M1, nebo si nejste jistí, který standard zrovna platí a jakou metodu pro stanovení odchylky barev zvolit, MedienStandard Druck 2018 v tom udělá jasno. Obsahuje vysvětlení změn, praktická doporučení a více než 30 tabulek nabitých dobře uspořádanými informacemi z aktuálních standardů ISO 12647, referenčních dat i dalších zdrojů.

Specifikace se zabývá barvovými prostory, standardními tiskovými podmínkami a ICC profily pro různé tiskové techniky, včetně doporučení pro odlišné druhy digitálního tisku. Uvádí nástroje pro kontrolu kvality, požadavky na osvětlení, softproofing, nátisk i tisk.

MedienStandard Druck 2018 shrnuje současný stav standardizace v grafickém průmyslu. Může být zdrojem inspirace a inovací i pro tiskárny v Česku.

FOGRA51, FOGRA52, FOGRA53…

MedienStandard Druck 2018 zmiňuje nový ICC profil pro SC-B papíry (FOGRA54) i prostor eciCMYK (FOGRA53) uplatnitelný při výměně dat pro digitální tisk s větším rozsahem barev než má ofset. Zásadní změnu v grafickém průmyslu BVDM podpořil už v roce 2016: když se po 18 měsících testování ukázalo, že profily PSO Coated v3PSO Uncoated v3 jsou spolehlivé a užitečné, specifikace jim a normě ISO 12647-2:2013 věnovala velkou pozornost.

Profily v3 pro ofsetový tisk na kvalitní natírané papíry (FOGRA51) a nenatírané papíry s velkým množstvím optických zjasňovačů (FOGRA52) zahájily novou éru kvality měření barev a charakterizačních dat za podmínek Ml podle ISO 13655. Výsledkem změn je vyšší kvalita nátisků i lepší shoda mezi vizuálním vjemem a měřenými hodnotami.

PDF/X-6 a přímé barvy

Zajímat se o PDF/X-4 by mělo být dnes samozřejmé. Ostatně specifikace BVDM už letmo odkazuje na připravované PDF/X-6. A dál? – Po zvládnutí tisku barvami CMYK se pozornost průmyslu obrací ke standardizaci tisku přímými barvami – k ISO 20654 a ISO 17972.

 

PETR LOZAN
Publikováno v Novinách pro grafický průmysl 6/2018, 29. března 2018