Archiv pro štítek: ICC profily

Nejpoužívanější ICC profily pro ofsetový tisk ISO Coated v2 a Coated FOGRA39 mají svého nástupce – PSO Coated v3

Rozlučte se s FOGRA39. Je čas začít se zaváděním nové normy ISO 12647-2:2013 a FOGRA51.

ECI, BVDM a FOGRA zveřejnily nové ICC profily pro ofsetový tisk na lesklý i matný natíraný papír a na bezdřevý nenatíraný bílý papír. Spolu s novými profily jsou k dispozici i charakterizační data FOGRA51FOGRA52. Po měsících testování jsou splněny předpoklady pro přechod tiskového průmyslu na novou normu ISO 12647-2:2013.

fb_img_polygrafie

ICC profily PSO Coated v3 (FOGRA51) a PSO Uncoated v3 (FOGRA52) vycházejí ze standardu ISO 12647‑2:2013 a pokrývají nejvíce žádané tiskové papíry v ofsetovém tisku. ISO 12647-2:2013 přibližuje předepsané hodnoty nyní užívaným materiálům, současným vlastnostem tiskového procesu a výsledkům ofsetového tisku. Revize normy reaguje na papíry s vyšším obsahem optických zjasňovacích prostředků (OBA), zohledňuje přirozenou přenosovou křivku při přípravě tiskových desek výhradně technologií CtP i pokroky ve standardizaci osvětlení a v měření barev. To vše usnadňuje implementaci standardizovaného tiskového procesu podle normy, zvyšuje předvídatelnost tisku a zlepšuje možnost vzájemného srovnávání nátisků s produkčními tisky.

Zveřejněním nových ICC profilů dvou nejčastěji užívaných tiskových procesů – ICC profilu pro tisk ofsetem na křídový papír a ofsetový tisk na nenatíraný bezdřevý papír – organizace ECI, BVDM a FOGRA připravily podmínky k tomu, aby norma ISO 12647-2:2013 začala být zaváděna nejprve tiskárnami, a po té byly její přínosy využívány v celém workflow přípravy tiskovin – od náhledu na obrazovce, přes nátisk až k produkčnímu tisku. Tento mezinárodní standard byl vydán i v češtině jako česká technická norma ČSN ISO 12647-2:2013.

Nové ICC profily ECI pro přípravu tiskových dat a náhledy i nátisky

Nové ICC profily jsou ke stažení na www.eci.org/en/downloads#icc_profiles_from_eci

Identifikátor Tiskové podmínky Název nového ICC profilu Po implementaci ISO 12647-2:2013 nahradí starší ICC profily
FOGRA51 Ofsetový tisk na vysoce kvalitní natíraný papír lesklý nebo matný, WFC, HWC, MWC (tiskové podmínky 1 podle ISO 12647-2:2013) PSO Coated v3 ISO Coated v2 podle FOGRA39 od ECI, Coated FOGRA39 od Adobe, popřípadě starší ICC profily založené na FOGRA27
FOGRA52 Ofsetový tisk na bezdřevý nenatíraný bílý papír, WFU (tiskové podmínky 5 podle ISO 12647-2:2013) PSO Uncoated v3 (FOGRA52) PSO Uncoated ISO12647 podle FOGRA47 a ISO uncoated podle FOGRA29 od ECI, Uncoated FOGRA29 od Adobe

Celý příspěvek

Uznávaná specifikace usnadňující předtiskovou přípravu a tisk podle mezinárodních standardů v novém vydání na webu BVDM

BVDM MedienStandard Druck 2010 – Technische Richtlinien für Daten, Filme, Prüfdruck und Auflagendruck

Německý spolkový svaz tisku a médií (Bundesverband Druck und Medien, BVDM) připravil nové vydání svého vynikajícího dokumentu MedienStandard Druck – specifikace požadavků na tiskové podklady, tisk a kontrolu kvality, která vytváří základ pro hladkou spolupráci zadavatelů tisku a poskytovatelů předtiskových služeb s tiskárnami i vydavateli. Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách BVDM zatím pouze v německém jazyce – anglická verze by však měla být dostupná již během února. [2010-05-13 Dokument je k dispozici stále pouze v německém jazyce.]

Na přibližně 30 stranách A4 se specifikace zabývá rozličnými požadavky – formátem souborů, barvami, tiskovými podmínkami, pracovními postupy, ale i nástroji pro kontrolu kvality, včetně kontrolních proužků, testovací sady Altona, zkušebních obrazů i požadavků na nátisk.

MedienStandard Druck obsahuje přehled tiskových podmínek a odpovídajících ICC profilů, které společně připravily a doporučují je BVDM, ECI, FograUgra.

Z přehledu profilů pro ofsetový tisk mizí starší ICC profily ISO Uncoated (FOGRA28) a ISO Web Coated (FOGRA29), které byly nahrazeny novými.

ICC profil ISO Uncoated (FOGRA28) pro nenatíraný bílý papír – papír typu 4 podle ISO 12647-2 – byl nahrazen novým profilem PSO Uncoated ISO12647 (ECI) s identifikátorem tiskových podmínek a charakterizačními daty FOGRA47.

Profil ISO Web Coated (FOGRA29) byl nahrazen profilem PSO LWC Improved (ECI) s identifikátorem tiskových podmínek a charakterizačními daty FOGRA45. V přehledu samozřejmě nechybí ani profil PSO LWC Standard (ECI) s identifikátorem tiskových podmínek a charakterizačními daty FOGRA46.

Podrobnosti o tiskových podmínkách FOGRA45, FOGRA46 a FOGRA47 i souvisejících ICC profilech najdete ve zprávě Nové ICC profily pro tisk na nenatíraný bílý papír ofsetem a kotoučový tisk na lesklý natíraný papír.

Pro hlubotisk dokument stanovuje ICC profily PSR V2. V únoru by se měla objevit ještě aktualizace specifikace, která zohlední nové tiskové podmínky pro hlubotisk – papír SC Plus.

V dokumentu najdete například i souřadnice CIELAB základních barev, jejich přetisků a potiskovaného materiálu pro archový a kotoučový ofsetový tisk, novinový tisk ofsetem, hlubotisksítotisk či charakteristické křivky nárůstu tónové hodnoty pro ofsetový tisk podle ISO 12647-2.

Nedílnou součástí specifikace je i slovník nejdůležitějších pojmů a seznam literatury zahrnující související mezinárodní standardy a další zdroje.

Specifikace MedienStandard Druck vychází z mezinárodních standardů pro polygrafii, jako jsou ISO 12647 (standardizace tiskových procesů a digitální nátisk) nebo ISO 15930 (PDF/X). Již řadu let tento dokument představuje jeden z nejlepších zdarma dostupných praktických zdrojů pro přípravu a zpracování tiskových dat.

MedienStandard Druck také zobrazuje, jak se standardizace promítá do oblasti předtiskové přípravy, tisku a kontroly kvality, a v jednotlivých vydáních zrcadlí i změnu vztahu německé odborné veřejnosti k PDF/X-3.

Podle předběžných zpráv bude MedienStandard Druck – Media Standard Print 2010—Technical Guidelines for Data, Film, Proof and Production Print – během února ke stažení na stránkách BVDM také v angličtině.

Nové ICC profily pro tisk na nenatíraný bílý papír ofsetem a kotoučový tisk na lesklý natíraný papír

Charakterizační data FOGRA28L a FOGRA29L končí, v červnu je vystřídala data FOGRA45 a FOGRA47

V červnu 2009 proběhla důležitá aktualizace sady ICC profilů pro ofsetový tisk. ECI Offset Profiles (2009) se sice rozrostla pouze o jediný profil, další dva nevyhovující ale byly nahrazeny novými. Současně byla uvolněna také aktualizovaná sada kontrolních proužků ECI bvdm Gray Control Strip 2009, a k dispozici jsou samozřejmě i charakterizační data FOGRA, ze kterých byly profily připraveny.

Kotoučový ofsetový tisk na LWC papíry

Kotoučový ofsetový tisk na lesklý natíraný papír LWC papír vyšší kvality – nyní popisuje ICC Profil PSO LWC Improved (ECI) a charakterizační data FOGRA45L, ze kterých byl profil vytvořen.

FOGRA45 a ICC profil PSO LWC Improved (ECI) nahrazují starší charakterizační data FOGRA28L a ICC profil ISO Web Coated, které se v praxi příliš neosvědčily. FOGRA28 byla zatížena příliš žlutým tónem papíru, který již neodpovídal papírům užívaným pro kotoučový ofsetový tisk na lesklý natíraný papír, takže řada tiskáren proto raději i pro kotoučový tisk používala jiná charakterizační data a ICC profily. Nová charakterizační data FOGRA45 lépe odrážejí současnou kvalitu tiskového papíru typu 3 – s barvou nepotištěného potiskovaného materiálu CIELAB 95; 0; –2.

Při tiskových testech, které tvorbě charakterizačních dat a profilů předcházely, se ukázalo, že tisk na dnes užívané LWC papíry se natolik liší, že by jediný profil pro všechny LWC papíry nebyl vhodným řešením. Papíry byly proto rozděleny na dvě skupiny – vylepšené LWC a standardní LWC – a tak vznikla ještě jedna charakterizační data a jeden další ICC profil pro tisk na LWC papír. Pokud připravujete tisková data pro kotoučový ofsetový tisk na standardní LWC papír, je pro vás připraven nový ICC profil PSO LWC Standard (ECI) a charakterizační data FOGRA46.

Mnohem více se dnes užívají vylepšené LWC papíry. Proto také ECI, BVDM a FOGRA v dokumentaci k nové sadě ICC profilů ECI doporučují, aby se jako nástupce ICC profilu ISO Web Coated pro barevné konverze a nátisk obecně užíval profil PSO LWC Improved (ECI).

Předpokládá se, že profil PSO LWC Standard (ECI) se bude používat především pro digitální nátisk při simulaci kotoučového ofsetového tisku na lehce nažloutlý LWC papír.

Pro PSO LWC Improved (ECI)PSO LWC Standard (ECI) platí, že nárůst tónové hodnoty (TVI) odpovídá křivce B pro pestré barvy a křivce C pro černou – ve 40 % je TVI 16 % pro CMY a 19 % pro černou. Součet tónových hodnot byl omezen na 300 %.

Identifikátor Tiskové podmínky Nový ICC profil Nahrazuje starý ICC profil
FOGRA45 Heatsetový kotoučový ofsetový tisk na vylepšený LWC papír PSO LWC Improved (ECI) ISO Web Coated
(FOGRA28)
FOGRA46 Heatsetový kotoučový ofsetový tisk na standardní LWC papír PSO LWC Standard (ECI)
FOGRA47 Ofsetový tisk na nenatíraný bílý papír (papír typu 4 podle ISO 12647-2) PSO Uncoated ISO12647 (ECI) ISO Uncoated
(FOGRA29)

Ofsetový tisk na nenatíraný bílý papír

Ofsetový tisk na nenatíraný bílý papír (papír typu 4 podle ISO 12647-2:2004/Amd1:2007) nově popisují charakterizační data FOGRA47 a ICC profil PSO Uncoated ISO12647 (ECI). Nárůst tónové hodnoty odpovídá křivce C pro pestré barvy a křivce D pro černou – ve 40 % je TVI 19 % pro CMY a 22 % pro černou. Součet tónových hodnot byl omezen na 300 %.

V ideálním případě by cílové hodnoty stanovené standardy, hodnoty, s kterými se setkáte v charakterizačních datech, i hodnoty měřené při kontrole procesu měly být takřka identické – jako když porovnáte hodnoty procesních barev v datech FOGRA39 a odpovídající hodnoty stanovené pro tisk na matný a lesklý natíraný papír ISO 12647-2:2004/Amd1:2007. U nenatíraných bílých papírů do hry ale významně vstupují optické zjasňovače. Díky nim je obtížné barvy měřit a výsledky bez korekcí nebývají příliš uspokojivé. Podle dokumentace ECI je souřadnice b* u typického nenatíraného bílého papíru přibližně –6 nebo ještě více k modré, pokud se měří za standardních podmínek, bez UV filtru. „Namodralost“ výsledku měření nakonec vede k nátiskům, které co do simulace barvy papíru a pastelových barev nejsou vypovídající. Aby byla shoda mezi nátisky a produkčním tiskem snáze dosažitelná, charakterizační data FOGRA47 se od typických měření na nenatíraných papírech odchylují.

ECI v dokumentaci k nové sadě profilů také výrazně doporučuje, aby se nátisky pro nenatírané papíry prováděly skutečně na nenatírané papíry, protože pokud se používají polomatné nátiskové papíry – podobně jako pro nátisky simulující tisk na natíraný papír – bývá vizuální shoda nátisku a produkčního tisku neuspokojivá, i když jsou měření zcela v pořádku. Naopak nátisk na nenatíraný papír by měl přinést co nejlepší měřitelnou shodu s cílovými hodnotami i co nejlepší vizuální shodu mezi nátiskem a produkčním tiskem.

Nové ICC profily ECI a kontrolní proužky ECI bvdm Gray Control Strip 2009 včetně dokumentace jsou k dispozici ke stažení na www.eci.org. Charakterizační data Fogra najdete na www.fogra.org.

V září 2009 se k doporučení pro přechod na nové profily připojila také česká konzultační společnost GRAFIE.

5 nových ICC profilů ECI pro ofsetový kotoučový tisk na MFC a SNP papír a ofsetový tisk nepravidelným rastrem

Nová charakterizační data FOGRA41 až FOGRA44 pro další používané tiskové podmínky

ECI v červenci 2008 aktualizovala svou světově uznávanou sadu ICC profilů pro ofsetový tisk – sada ECI Offset Profiles (2008) nyní obsahuje 5 nových ICC profilů – dva pro heatsetový kotoučový ofsetový tisk a tři pro ofsetový tisk s nepravidelným rastrem (NP). K dispozici jsou také nová charakterizační data FOGRA41LFOGRA44L, ze kterých byly profily vytvořeny. Současně byla uvolněna také aktualizovaná sada kontrolních proužků ECI bvdm Gray Control Strip 2008.

Heatsetový kotoučový ofsetový tisk

Heatsetový kotoučový ofsetový tisk na MFC papír (machine finished coating) popisují charakterizační data FOGRA41L, ze kterých byl vytvořen ICC profil PSO MFC Paper (ECI). Nárůst tónové hodnoty (TVI) odpovídá křivce B pro pestré barvy a křivce C pro černou – ve 40 % je TVI 16 % pro CMY a 19 % pro černou. Součet tónových hodnot byl omezen na 280 %.

Heatsetový ofsetový tisk na SNP papír (standard newsprint) popisují charakterizační data FOGRA42L, ze kterých byl vytvořen ICC profil PSO SNP Paper (ECI). Nárůst tónové hodnoty odpovídá křivce C pro pestré barvy a křivce D pro černou – ve 40 % je 19 % pro CMY a 22 % pro černou. Součet tónových hodnot byl omezen na 260 %.

MFC papír ani SNP papír nenajdete mezi typy papírů, které jsou definovany v ISO 12647-2:2004/Amd1:2007 – podobně jako SC papír, pro který byly ICC profil ECI a charakterizační data Fogra připravena už dříve. ICC profily ECI pro heatsetový kotoučový ofsetový tisk ve svém názvu proto odkaz na ISO 12647 neobsahují.

Ofsetový tisk nepravidelným rastrem

Pro ofsetový tisk nepravidelným rastrem (frekvenčně modulovaným rastrem) byly připraveny celkem tři ICC profily.

Nárůst tónové hodnoty nepravidelných rastrů (FM) je vyšší než u konvenčních amplitudově modulovaných rastrů (AM). ISO 12647-2 předpokládá AM rastrování, ale ve svém článku 1 Předmět normy uvádí, že je norma aplikovatelná analogicky i pro nepravidelné rastry. Neznamená to však, že by se FM rastry měly snažit imitovat, co je stanoveno pro AM rastry.

V dokumentaci nové sady profilů ECI nedoporučuje, aby se data pro osvit tiskových desek pro FM rastr korigovala podle cílových hodnot stanovených pro amplitudově modulované rastry. Velké korekce pro kompenzaci nárůstu tiskového bodu mohou ve fázi přípravy tiskové formy vést k problémům jako je proužkování v přechodech. Například při tisku na papír typu 1 nebo 2 podle ISO 12647-2/Amd1:2007 je totiž nárůst tiskového bodu ve 40 % při použití amplitudově modulovaného rastru to 13 % pro azurovou, purpurovou i žlutou a 16 % pro černou, zatímco u nepravidelného rastru je nárůst tiskového bodu ve 40 % celých 28 % pro všechny procesní barvy. (Na rozdíl od AM rastru, kde je nárůst tiskového bodu černé vyšší, mají u FM rastru všechny procesní barvy nárůst tiskového bodu stejný.)

Definované typy papírů u FM rastru nemají významný vliv na nárůst tiskového bodu, zatímco nárůst tiskového bodu amplitudově modulovaného rastru ovlivňují významně. Proto je nárůst tiskového bodu nepravidelného rastru na papíru typu 1 a 2 i na papíru typu 4 totožný – jeho průběh odpovídá křivce F podle ISO 12647-2:2004.

Velmi důležité je také to, že i když byly sladěny barvy plných tónů v CIELAB i nárůst tiskového bodu, oblasti totožných tónových hodnot vykazovaly jednoduše příliš velké barevné rozdíly mezi výtisky s AM a FM rastry. Proto vznikla zcela nová charakterizační data i ICC profily.

Z charakterizačních dat FOGRA43L, která popisují tisk nepravidelným rastrem s velikostí bodu 20 µm, vznikly dva ICC profily určené pro ofsetový tisk nepravidelným rastrem na matný a lesklý natíraný papír (papír typu 1 a 2). Tyto dva profily se navzájem liší pouze součtem tónových hodnot. ICC profil PSO Coated NPscreen ISO 12647 (ECI) má součet tónových hodnot 330 %. Profil PSO Coated 300 % NPscreen ISO 12647 (ECI) má součet tónových hodnot pouze 300 %, a je proto vhodný i pro kotoučový ofsetový tisk. Nárůst tónové hodnoty odpovídá křivce F, ve 40 % je 28 % pro všechny procesní barvy (CMYK).

Ofsetový tisk nepravidelným rastrem s velikostí bodu 30 µm na nenatíraný bílý papír (papír typu 4) zachycují charakterizační data FOGRA44L a ICC profil PSO Uncoated NPscreen ISO12647 (ECI). Nárůst tónové hodnoty odpovídá křivce F – ve 40 % je 28 % pro všechny procesní barvy (CMYK) – a součet tónových hodnot je 300 %.

Nové ICC profily ECI a kontrolní proužky ECI bvdm Gray Control Strip 2008 včetně dokumentace jsou k dispozici ke stažení na www.eci.org. Charakterizační data Fogra najdete na www.fogra.org.

Vrtá vám hlavou, co znamená PSO v názvu ICC profilů?

PSO je zkratka pro ProzessStandard Offsetdruck – metodiku pro standardizaci ofsetového tisku, kterou vydává Německý spolkový svaz tisku a médií (Bundesverband Druck und Medien, BVDM). PSO vychází ze standardu archového ofsetového tisku a heatsetového kotoučového ofsetového tisku ISO 12647-2 i ze standardů rodiny ISO 15930 (PDF/X) pro předávání tiskových dat.

Jestliže ISO 12647-2 definuje cílové hodnoty, PSO popisuje i způsob, jak se k nim spolehlivě dostat. Obsahuje celý proces výroby tiskoviny, postup i parametry a cílové hodnoty pro kontrolu kvality včetně nástrojů a pomůcek pro kontrolu kvality, které poskytuje ECI, Fogra a Ugra. Pracoviště se navíc může nechat certifikovat, aby prokázalo, že jeho proces je v souladu s PSO. (Takovou certifikací prošla například společnost Tlačiarne BB z Banské Bystrice, která v březnu 2008 absolvovala i certifikaci FOGRA PDF/X Output.)

Ochutnávkou úžasné práce Německého spolkového svazu tisku a médií (BVDM) na poli standardizace tiskových procesů je třeba i vynikající dokument MedienStandard Druck 2008 – Technische Richtlinien für Daten, Filme, Prüfdruck und Auflagendruck, který je podobně jako řada dalších materiálů k dispozici zdarma ke stažení na webu BVDM. Dokument je základem pro hladkou spolupráci všech zúčastněných stran při přípravě tiskovin – zadavatelů tisku, tvůrců tiskových dat a předtiskových oddělení, tiskáren i vydavatelů. Popisuje datové formáty, barvové prostory, tiskové podmínky a další. (Dokument najdete na stránkách BVDM také v angličtině, bohužel ve starší verzi z roku 2006 – Media Standard Print 2006 – Technical Guidelines for Data, Proofs and Films.)

O PSO se určitě bude brzy o něco častěji mluvit i u nás. Český Svaz polygrafických podnikatelů po překladu nejdůležitějších mezinárodních standardů pro polygrafii z rodiny ISO 12647 zaměřil svou pozornost právě na implementaci PSO. Prozatím najdete více informací o PSO v angličtině i němčině na webu www.pso-insider.de

Česká republika má také dva experty certifikované Ugra pro certifikaci podle PSOJana Smékala z GRAFIE a Zdeňka Paseku, který je mimo jiné zpracovatelem překladů všech čtyř částí ISO 12647, které byly v České republice dosud vydány.

ICC profily od Adobe ke stažení

Aktuální sada ICC profilů Adobe obsahuje mimo jiné nový profil Coated FOGRA39 určený pro ofsetový tisk na lesklýmatný natíraný papír — papír typu 1 a 2 podle Změny 1 (Amd 1:2007) mezinárodního standardu ISO 12647-2:2004.

Uživatelé aplikací Adobe Creative Suite 3 tyto profily nainstalovali spolu se svými aplikacemi, ostatní je mohou zdarma stáhnout na webu Adobe.

ICC profily Adobe pro Win | pro Mac nebo přímé odkazy — ZIP | HQX

Počátkem roku byly zveřejněny také nové profily ECI (viz ).

Aktualizace sady ICC profilů ECI pro ofsetový tisk

European Color Initiative (ECI) zveřejnila aktualizovanou sadu ICC profilů pro ofsetový tisk. Reaguje tak na změnu ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007.

Podrobné informace a profily ke stažení na www.eci.org

Nový profil ISO Coated v2 (ECI), který je určen pro lesklý a matný natíraný papír, je k dispozici ve dvou provedeních — pro součet tónových hodnot 330 % a 300 %. Tónový rozsah černé nyní končí v 95 % (proti předchozím 100 %).

Změna ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007 přináší snáze dosažitelné cílové hodnoty CIELAB. To se týká především přetisků, modré a zelené.

Do rodiny profilů přibyl ještě profil SC Paper (ECI). Pro SC papíry zatím standard neexistuje, vycházelo se proto z hodnot pro LWC papír a praktických zkoušek.

Ostatní profily sady budou v návaznosti na ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007 podle prohlášení ECI revidovány v průběhu roku.