Archiv pro rubriku: Zprávy

PDF 2.0 pro tiskovou produkci

Jsou změny, kterým se nelze vyhnout. Nový standard PDF/X-6 bude založen na PDF 2.0. Také společnosti dbající na přístupnost dat začnou preferovat novou verzi. Dříve či později tak nejen obsluze ripů přibudou nové starosti. Jaké jsou potenciální přínosy a rizika druhé verze stěžejního formátu pro grafický průmysl a tisk?

Z blízké budoucnosti tiskových dat: ISO 32000-2:2017

Téměř 1000 stran ISO 32000-2:2017 popisuje 14 nových a 26 rozšířených vlastností formátu PDF. Sedm hlavních článků bylo přepsáno pro zvýšení jednoznačnosti standardu. PDF 2.0 přináší vylepšení v zabezpečení a přístupnosti dokumentů, novinky v prezentaci 3D obsahu i geografických dat. Co je nového pro tisk?

Celý příspěvek

Nové vydání uznávané specifikace MedienStandard Druck 2018

Současná nejlepší praxe v předtiskové přípravě, nátisku a tisku

Německý spolkový svaz tisku a médií (BVDM) zveřejnil nové vydání specifikace požadavků na tisková data, nátisk a produkční tisk. BVDM tento stručný přehled nejlepší praxe založené na mezinárodních standardech a doporučených nástrojích pro jejich uplatňování předkládá veřejnosti pravidelně už od roku 1998.

MedienStandard Druck napomáhá zlepšovat spolupráci zadavatelů tisku, agentur a grafických studií s tiskárnami i vydavateli.

Nové vydání dokumentu je zdarma ke stažení na bvdm-online.de v němčině i v angličtině.

Celý příspěvek

Stephan Jaeggi na meetingu GWG v Praze

Odkládáte implementaci PDF/X-4 na neurčito? Stephan Jaeggi: Je to jen výmluva

Nezkrácená verze rozhovoru o tiskových datech s mezinárodně uznávaným expertem na PDF workflow

Stephan Jaeggi je jednou z nejvýraznějších postav ve světě standardů PDF/X. Podílí se na přípravě standardů PDF/X v ISO TC 130 i na mnoha projektech skupiny Ghent Workgroup (GWG) a iniciativy PDFX-ready. Stephan pracuje na specifikacích, nastaveních a kontrolních profilech i vynikajících návodech pro přípravu a zpracování souborů PDF/X, ale také na vývoji testů Ghent PDF Output Suite pro testování PDF/X workflow. Píše blog a newsletter pdf-aktuell.ch. Jeho konzultační společnost nedávno oslavila 25 let. O PDF/X-4 a současných workflow zpracování tiskových dat jsem s ním mluvil na meetingu GWG v Praze.

Myslíte si, že standard PDF/X-4 bude někdy stejně populární jako PDF/X-1a?

Standard PDF/X-4 je k dispozici 9 let, což je opravdu dlouho, ale dosud není všeobecně přijímán. Potíž je v tom, že když se lidé naučí používat nějaký formát, standard nebo specifikaci, přilnou k nim navždycky. Jenže co bylo dobré v době, kdy vzniklo PDF/X-1a, není dobré dnes. Aplikace se změnily. Dnes už každá používá průhlednost a starý standard PDF/X-1a už není vhodný. Cokoli PDF/X-1a nepodporuje, rozbíjí moderní workflow. Proto jsme vytvořili PDF/X-4.

Ani po devíti letech od vydání standardu však není příliš mnoho tiskáren, které by PDF/X-4 běžně přijímaly. Proč?

Pro tiskárny je těžké pochopit, co nový standard znamená. Jejich mysl uvízla někde v minulém století. Věří, že všechno musí být v CMYK, a nevidí příležitosti, které nabízí media­neutrální workflow. Ale to se změní. Inkjetové produkční stroje, které byly na poslední Drupě, mají jiné barvy než ofset a většina z nich používá více než 4 procesní barvy. Když na nich tisknete soubor připravený pro ISO Coated v2, přicházíte o velkou část jejich gamutu. A to je jeden z důvodů, proč v PDF potřebujeme obrázky v RGB.

Když všichni tisknou v rozsahu ISO Coated v2 a odpovědnost za kvalitu nechávají na tvůrcích tiskových dat, takže ti mohou s jedním souborem dojít do kterékoli tiskárny a získají stejný výsledek, pak spolu tiskárny soupeří jen cenou. Můžete tisknout líp. Pak vyhrajete.

Co je podle Vás nejvýznamnější důvod, proč by tvůrci tiskových dat a tiskárny měli přejít na PDF/X-4?

Problémy se slučováním průhlednosti a sloučenou průhledností v tiskových datech. V PDF/X-1a a PDF/X-3 mají za sloučení průhlednosti odpovědnost tvůrci tiskových dat. Jenže ti nemusí vědět, jak co nastavit, jaké nejlepší rozlišení zvolit pro výstupní zařízení. Nevědí, jaké důsledky má sloučení průhlednosti v dalším workflow, jak ho omezuje. Sloučení průhlednosti je proces těsně spojený s výstupem, proto má probíhat v tiskárně. Když dostanete soubor se špatně sloučenou průhledností, můžete mít nejdražší workflow na světě a bude Vám k ničemu. Musíte kontaktovat tvůrce dat, ten možná opraví data správně, ale možná se mu to taky nepovede, protože neví jak. Ztratíte tím den. Výtisky by pomalu měly být u zákazníka a vy ještě nemáte ani data. Všichni jsou naštvaní.

Stephan Jaeggi: Je to jen výmluva v Novinách pro grafický průmysl

Mnoho tiskáren má z průhlednosti strach. Předpokládají, že když tvůrce dat viděl výsledek sloučení průhlednosti, je vše v pořádku a nemusí se průhledností už zabývat. Jakou výhodu získají tiskárny?

Tvůrce dat většinou není zadavatel tisku. Když se v tiskárně při interpretaci složitějších dat se sloučenou průhledností něco nepovede, zadavatel obviní tiskárnu, ta to svede na designéra, a tak pořád dokola. Tiskárny by měly převzít odpovědnost. Protože převzít odpovědnost znamená získat kontrolu nad procesem a jeho výsledky. Myslím, že součástí marketingové strategie tiskáren by měla být záruka „postaráme se o to, co je potřeba. My tiskneme, my garantujeme kvalitu.“ To samé platí pro reprodukci barev. Na bedra tvůrců tiskových dat nakládáme řadu povinností, a to je špatně. Designéři toho o tisku často moc neví. Nemají tak dobré nástroje pro správu barev, neznají detailně proces zpracování dat v tiskárně a nemusí mít ani potřebné znalosti. Když dnes designér vytváří tisková data, často ještě neví, jak a kde budou tištěna.

Dnes třeba není jisté, jestli vybrat nové profily PSO Coated v3 a PSO Uncoated v3 nebo starší ISO Coated v2 a PSO Uncoated ISO12647, které zatím používá většina tiskáren.

Ano, dneska většina lidí zvolí ISO Coated v2, ale je tu pomalu nastupující PSO Coated v3. Několik následujících let se budou vyskytovat obě verze. Obecně platí, že když dnes vybíráte CMYK, nemusí se Vám podařit vybrat ten správný, za tři roky správný spíš nebude a za deset let už určitě ne. A pokud tisknete digitálně nebo na inkjetovém produkčním stroji, téměř určitě je CMYK špatná volba.

Pro tisk s velkým rozsahem barev je PDF/X-4 s obrázky v RGB nejlepší volba. Je to tak?

RGB je nezbytné. Můžete konvertovat ISO Coated v2 do jiného CMYK, ale tím nic nezískáte. Pro digitální tisk, produkční inkjet, RGB potřebujete. Protože nejsou žádné vhodnější standardy, poskytovatelé digitálního tisku simulují „špatnou“ kvalitu ofsetu, ale většina digitálních strojů, které jsem viděl, má větší gamut než ofset. Jejich majitelé mohou tisknout lépe než ofset, ale nechávají tuhle příležitost plavat. Když budete mít PDF/X-4 s obrázky v RGB, můžete pracovat s výstupním záměrem a nahradit ho za výstupní záměr odpovídající Vašemu tiskovému stroji. Zákazník by to nejspíš ocenil. Když budete tisknout lépe než dřív, nikdo si nebude stěžovat.

Pro některé tiskárny by bylo asi nejlepší mít dvě workflow a vždy se dohodnout s klientem, co právě potřebuje. Jestli chce tisknout v souladu s mezinárodním standardem, nebo tiskárně předá PDF/X-4 s obrázky v RGB a ta je vytiskne s největším barvovým rozsahem, který umí.

Není jich moc, ale tiskárny na to pomalu přicházejí. Když část nákladu nejprve vytisknete digitálně a později se další část tiskne ofsetem, je simulace ofsetu na digitálním tisku dobrá volba, aby barvy byly konzistentní. Ale když tisknete jen digitálně? Pak by se měl používat celý barvový rozsah.

Mít obrázky v RGB ale dává smysl i pro běžnou ofsetovou tiskárnu. Vyhne se situaci, kdy tvůrce dat převede všechno do nevhodného CMYK. S PDF/X-4, živou průhledností a RGB obrázky v datech tiskárna v případě potřeby může změnit výstupní záměr souboru a získat nejlepší možný výsledek na svém stroji nebo konvertovat barvy pro správný tiskový standard.

Samozřejmě! Když tiskárna dostane data už v CMYK, může pro konverzi CMYK–CMYK sice použít DeviceLink profily, ale vždycky jde o ztrátu kvality. Je to hrubá síla. Navíc už převod do CMYK na straně tvůrce dat není bez rizika: může zvolit nesprávné profily CMYK a pokazit původní RGB data. Mnoho lidí téhle oblasti vůbec nerozumí, do layoutu vkládají obrázky z různých zdrojů, předem převáděné do CMYK několika různými profily, a správu barev při tom neřeší. Někdy všem obrázkům při generování PDF/X nakonec přiřadí jiný ICC profil, který vůbec neodpovídá profilu, kterým data skutečně převáděli, a tiskárna se to ani nemusí ani dovědět. Když si tiskárna ponechá kontrolu nad převodem z RGB do CMYK a začne přijímat soubory PDF/X-4 s obrázky v RGB, mnoha problémům se vyhne. Stačí vyměnit nesprávný výstupní záměr za nový a původní data v RGB pak převede pro tisk tím nejlepším způsobem – v jedné jediné konverzi RGB–CMYK.

Na bedra tvůrců tiskových dat nakládáme řadu povinností, a to je špatně. Sloučení průhlednosti je proces těsně spojený s výstupem, proto má probíhat v tiskárně.

Pro převody barev je živá průhlednost kriticky důležitá. Data se sloučenou průhledností jsou složitá, bývá komplikovanější je zpracovávat a obrázky v nich už obvykle nejsou v RGB.

Je to tak. Kdybyste se chtěli vyhnout průhlednosti v tiskových datech a akceptovali jen soubory podle staršího standardu PDF/X-3, které mohou mít výstupní záměr CMYK i barvy v RGB a barvy nezávislé na zařízení, ale nesmí obsahovat průhlednost, o všechny výhody RGB v tiskových datech přijdete. Jakmile je na stránce průhlednost a slučujete jí při výstupu, InDesign vše konvertuje do prostoru sloučení průhlednosti, což je správně CMYK (protože chcete zachovat přinejmenším procesní černou pro text a další prvky, pozn. red.). PDF/X-3 je mrtvý standard. Nemá smysl. Navíc data se sloučenou průhledností můžou být při převodech barev problém. Část objektů je převedená na obrázky, část zůstane ve vektorech, někteří lidé řeší různé objekty odlišně, výsledkem jsou rozdílné barvy… konverze barev v datech se sloučenou průhledností je noční můra.

A proto novější specifikace v tiskových datech povolují živou průhlednost, ale definují přitom určitá pravidla, aby se zamezilo možným problémům. V čem ty problémy spočívají?

Zjednodušeně se dá říct, že pokud máte prostor sloučení průhlednosti založený na ICC profilu, nebylo podle specifikace formátu PDF vždy úplně jasné, jak se má řešit správa barev, a tak jsou některé věci ve specifikacích pro předávání tiskových dat omezeny a kontrolují se při preflightu. S takovým souborem se v praxi příliš často nepotkáte. Jenže v budoucnu se to může změnit. Proto PDF 2.0, na kterém bude založen i standard PDF/X-6, popisuje správu barev při řešení průhlednosti podrobněji než dřív. Z nějakých pěti stránek je v současné specifikaci něco přes padesát. Vývojáři nyní budou mít jednoznačný popis toho, jak kterou situaci řešit.

Je možné, že tiskárny, které PDF/X-4 dosud nepoužívají, tento standard „přeskočí“ a počkají si až na připravovaný standard PDF/X-6?

Standard PDF/X-6 ještě není vydán a nejméně tři roky nebude pro každodenní použití. Odkládání implementace PDF/X-4 je jenom výmluva. Pro většinu tiskáren by zavádění PDF/X-4 nemělo být náročné. Často už teď mají dostatečně moderní vybavení. Adobe PDF Print Engine nebo ripy Harlequin průhlednost umí. Nepotřebují další investice. Jejich workflow dokáže slučovat průhlednost lépe, než když sloučení průhlednosti nechají na tvůrcích tiskových dat. Ani pro tvůrce dat PDF/X-4 nepředstavuje větší náklady: všechny novější aplikace standard PDF/X-4 podporují. Export do PDF/X-4 je rychlejší a vytváří menší soubory. Tiskárny samozřejmě mohou ještě tři roky čekat na jiný standard PDF/X a dále trpět všechny problémy dnešních PDF/X-1a workflow, jenže nezískají žádnou výhodu.

Vaše konzultační společnost nedávno oslavila 25 let od založení. Co je podle Vás pro dobrou výměnu tiskových dat zásadní?

Dodržovat standardy. To teď znamená zvládnout PDF/X-4, čím dál tím častěji s obrázky v RGB. Největším problémem je nastavení mysli tradičních tiskařů. Tiskárny musí převzít odpovědnost za barvy i za zpracování průhlednosti, jenže řada tiskáren se těchto změn bojí. A to je špatně. Jsou to mistři svého oboru, rozumí tisku a mají znalosti. Takže jsou to oni, kdo musí garantovat kvalitu. Když tiskárny o kvalitě tisku nechají rozhodovat tvůrce dat, z nichž mnozí o tisku nic neví, nejsou v dobré pozici. Dostávají špatná data a nemohou s nimi nic moc dělat. Víte, nejlepší výsledky dnes mají tiskárny, jejichž lidé nepochází z oboru. Mají otevřenou mysl a přijímají nové věci bez problémů.

Kdybyste si mohl přát jedinou věc pro tiskový průmysl, co by to bylo?

Aby lidé začali přemýšlet o tom, co doopravdy dělají. A nevěřili tomu, že co bylo správné před 15 lety, je správné i dnes —

 

PETR LOZAN
Zkrácená verze rozhovoru byla publikována v Novinách pro grafický průmysl, 11. května 2017

Zapojte se do celosvětového průzkumu GWG o tiskových datech PDF/X

Jaká tisková data chcete odesílat nebo přijímat? Skupina Ghent Workgroup, která stojí za specifikacemi GWG pro předávání tiskových dat, kontrolními profily pro PitStop a Acrobat nebo testovací sadou Ghent PDF Output Suite, potřebuje Vaše znalosti a zkušenosti s PDF workflow. Novým průzkumem zjišťuje, jaké jsou současné potřeby, požadavky i problémy při předávání tiskových dat, jak jsou specifikace GWG i jiné standardy PDF/X používány po celém světě a jak se zpracování tiskových dat změnilo od předchozího průzkumu v roce 2008.

GWG 2017 PDF Survey – česká verze průzkumuPrůzkum probíhá už jen do konce dubna, a to v sedmi jazycích včetně češtiny. Zapojte se na https://goo.gl/HtZp2j a pomozte vytvářet specifikace, které vyhoví i Vašim pracovním postupům. Celý příspěvek

GWG v Praze: ve znamení celosvětového průzkumu o PDF

S prací mezinárodní skupiny Ghent Workgroup (GWG) se setkal téměř každý, kdo se zabývá tiskovými daty. Specifikace, které GWG připravuje, se staly základem několika kontrolních profilů pro preflight v nástrojích jako je Acrobat, Pitstop nebo pdfToolbox.

Skupina GWG se schází už od roku 2002. Jejími členy jsou vývojáři a dodavatelé hardwaru a softwaru, průmyslové asociace i tiskárny a vzdělávací instituce. V současné době se členové scházejí třikrát do roka. V únoru se poprvé v historii skupiny setkali v Praze.

Stephan Jaeggi prezentuje nově připravovaný vzorek testovací sady Ghent PDF Output Suite

Během dvou a půl dne 23 účastníků z Adobe, callas sofware, EFI, Enfocus, Heidelberg, Ricoh, Océ a dalších společností projednalo například vývoj specifikace GWG a nových vzorků sady Ghent Output Suite pro testování PDF/X workflow, vznikající mezinárodní normy, vzdělávací projekty, specifikaci procesních kroků v PDF (definice laků, výseku, skládání apod.) a současný stav ISO 19593-1 a PDF 2.0. Jedním z nejaktuálnějších témat byl mezinárodní průzkum PDF workflow, do kterého se můžete zapojit i Vy na www.gwg.org/gwg-2017-pdf-survey/

Nejpoužívanější ICC profily pro ofsetový tisk ISO Coated v2 a Coated FOGRA39 mají svého nástupce – PSO Coated v3

Rozlučte se s FOGRA39. Je čas začít se zaváděním nové normy ISO 12647-2:2013 a FOGRA51.

ECI, BVDM a FOGRA zveřejnily nové ICC profily pro ofsetový tisk na lesklý i matný natíraný papír a na bezdřevý nenatíraný bílý papír. Spolu s novými profily jsou k dispozici i charakterizační data FOGRA51FOGRA52. Po měsících testování jsou splněny předpoklady pro přechod tiskového průmyslu na novou normu ISO 12647-2:2013.

fb_img_polygrafie

ICC profily PSO Coated v3 (FOGRA51) a PSO Uncoated v3 (FOGRA52) vycházejí ze standardu ISO 12647‑2:2013 a pokrývají nejvíce žádané tiskové papíry v ofsetovém tisku. ISO 12647-2:2013 přibližuje předepsané hodnoty nyní užívaným materiálům, současným vlastnostem tiskového procesu a výsledkům ofsetového tisku. Revize normy reaguje na papíry s vyšším obsahem optických zjasňovacích prostředků (OBA), zohledňuje přirozenou přenosovou křivku při přípravě tiskových desek výhradně technologií CtP i pokroky ve standardizaci osvětlení a v měření barev. To vše usnadňuje implementaci standardizovaného tiskového procesu podle normy, zvyšuje předvídatelnost tisku a zlepšuje možnost vzájemného srovnávání nátisků s produkčními tisky.

Zveřejněním nových ICC profilů dvou nejčastěji užívaných tiskových procesů – ICC profilu pro tisk ofsetem na křídový papír a ofsetový tisk na nenatíraný bezdřevý papír – organizace ECI, BVDM a FOGRA připravily podmínky k tomu, aby norma ISO 12647-2:2013 začala být zaváděna nejprve tiskárnami, a po té byly její přínosy využívány v celém workflow přípravy tiskovin – od náhledu na obrazovce, přes nátisk až k produkčnímu tisku. Tento mezinárodní standard byl vydán i v češtině jako česká technická norma ČSN ISO 12647-2:2013.

Nové ICC profily ECI pro přípravu tiskových dat a náhledy i nátisky

Nové ICC profily jsou ke stažení na www.eci.org/en/downloads#icc_profiles_from_eci

Identifikátor Tiskové podmínky Název nového ICC profilu Po implementaci ISO 12647-2:2013 nahradí starší ICC profily
FOGRA51 Ofsetový tisk na vysoce kvalitní natíraný papír lesklý nebo matný, WFC, HWC, MWC (tiskové podmínky 1 podle ISO 12647-2:2013) PSO Coated v3 ISO Coated v2 podle FOGRA39 od ECI, Coated FOGRA39 od Adobe, popřípadě starší ICC profily založené na FOGRA27
FOGRA52 Ofsetový tisk na bezdřevý nenatíraný bílý papír, WFU (tiskové podmínky 5 podle ISO 12647-2:2013) PSO Uncoated v3 (FOGRA52) PSO Uncoated ISO12647 podle FOGRA47 a ISO uncoated podle FOGRA29 od ECI, Uncoated FOGRA29 od Adobe

Celý příspěvek

† Jan Sochůrek

Blízcí a přátelé se dnes rozloučili s Janem Sochůrkem, dlouholetým prezidentem Svazu polygrafických podnikatelů.

Měl jsem tu čest s Janem alespoň občas spolupracovat. Zahájili jsme spolu přípravy překladů nejdůležitějších norem pro grafický průmysl, Jan podporoval knížky a další vzdělávací projekty, pomáhal mi šířit informace o standardech a sdílet věci, které jsem považoval za užitečné nebo důležité. A to byl jen nepatrný zlomek aktivit, kterým se ustavičně věnoval.

Byl vždycky nadšený, optimistický a připravený podpořit kterýkoli projekt, který polygrafický průmysl mohl posunout dopředu. Jeho odhodlání, vytrvalost, pracovitost a důvěra jsou pro mě velkou inspirací a vážím si toho, že jsme se mohli potkat. Děkuju.

Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým.

Vychází nová česká kniha o přípravě, předávání a zpracování tiskových dat – PDF/X-1a + PDF/X-4

V knížce PDF/X-1a + PDF/X-4 naleznete nová pravidla nejlepší praxe, informace o standardech PDF/X-1a i PDF/X-4, kapitoly o testování workflow zpracování tiskových dat, Enfocus PitStop Pro 13, nápady pro automatizaci nebo stručný přehled správy barev na straně tvůrce tiskových dat a ještě mnohem víc.

upoutavka_pdfxbook

Myslím, že knížka stojí za to. Ale jako spoluautor téměř určitě nejsem objektivní. Rozhodnout se musíte sami ;-) Více o knize PDF/X-1a + PDF/X-4

9 otázek o předávání tiskových dat pro designéry a DTP profesionály

Připravil jsem krátký průzkum 9 otázek o předávání tiskových dat pro designéry a DTP profesionály a budu velmi rád, pokud se do něj zapojíte.

Chci zjistit, jak teď vnímáte předávání tiskových dat do tiskáren, s jakými problémy se setkáváte a jak vás zajímá předávání tiskových dat v PDF/X-4.

Nemůžu slíbit, že průzkum bude mít nějaké praktické dopady nebo užitečné výstupy, ale zveřejním jeho výsledky. Možná, že lepšímu předávání tiskových dat přispěje, když se jím budeme občas společně zabývat a budeme sdílet, jaké jsou aktuální potřeby nebo problémy.

Petr Lozan
autor tohoto webu

 

PS Nesnášíte formuláře, ale chcete sdílet své postřehy? Použijte komentáře! :-)

Standardy PDF/X-4:2010 a PDF/X-5:2010 jsou již k dispozici

Standard PDF/VT (ISO 16612-2) pro variabilní a transakční tisk se připravuje k vydání

ISO 15930-7:2010 (PDF/X-4:2010) specifikuje užití PDF verze 1.6 pro výměnu tiskových dat, při které všechny prvky musí být obsaženy v jediném souboru PDF/X-4, kromě profilu výstupních podmínek, který může být v případě PDF/X-4p umístěn externě. PDF/X-4 dovoluje užití CMYK, odstínů šedé, RGB, na zařízení nezávislých barev nebo přímých barev, podporována je průhlednost PDFvolitelný obsah (vrstvy). Výstupní podmínky souborů PDF/X-4 mohou být CMYK, RGB nebo odstíny šedé.

ISO 15930-8:2010 (PDF/X-5:2010) specifikuje tisková data ve formátu PDF, ve kterých mohou být všechny potřebné prvky obsaženy, anebo jsou jednoznačně identifikovány a uloženy externě. Podporovány jsou také vícekanálové výstupní podmínky n-colorant.

ISO 15930-7:2010 (PDF/X-4:2010) již lze zakoupit v elektronickém obchodě ISO

Druhá vydání standardů PDF/X-4 a PDF/X-5 již lze zakoupit prostřednictvím elektronického obchodu ISO

K vydání se nyní připravuje standard ISO 16612-2:2010, který definuje PDF/VT pro spolehlivou výměnu dokumentů určených pro variabilní a transakční tisk.

Standard ISO 16612-2:2010 je založen na verzi PDF 1.6, s omezeními, která na ni kladou standardy PDF/X-4 a PDF/X-5. Struktura a rozvržení dokumentu, jeho obsah a interakce grafických objektů tak mohou být popsány s využitím průhlednostina zařízení závislých i nezávislých barvových prostorů.

PDF/VT má umožnit spolehlivý transakční tisk v rozličných workflow, od produkčního digitálního tisku po hybridní tisková řešení s využitím konvenčních tiskových technik a digitálního tisku.