Archiv pro štítek: ČSN

Změna 1:2007 standardu ISO 12647-2:2004 pro ofsetový tisk k dispozici také v češtině

ÚNMZ ve spolupráci se Svazem polygrafických podnikatelů vydává Změnu 1 ČSN ISO 12647-2

V únoru 2009 byl vydán oficiální český překlad důležité Změny 1:2007 standardu ISO 12647-2 Technologie grafické výroby – Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku – Část 2: Postupy ofsetového tisku.

Právě s touto změnou mezinárodního standardu ofsetového tisku se pojí i světově uznávaný ICC profil ISO Coated v2 (ECI) pro ofsetový tisk podle ISO 12647-2:2004/Amd1:2007 na lesklý a matný natíraný papír (papír typu 1 a 2). Z této změny standardu ISO 12647-2 vychází i několik dalších, novějších profilů pro jiné tiskové podmínky využívající ofsetový tisk.

Titulní strana ČSN ISO 12647-2 ZMĚNA Amd. 1

Už v roce 2007 ICC profil ISO Coated v2 (ECI), charakterizační data FOGRA39L, ze kterých byl profil vytvořen, a identifikátor tiskových podmínek FOGRA39, který odpovídající tiskové podmínky označuje i v souborech PDF/X, nahradily starší profil ECI ISO Coated nebo profil Adobe Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004), charakterizační data FOGRA27L a tiskové podmínky s identifikátorem FOGRA27, které odpovídají původnímu, zastaralému znění standardu ISO 12647-2 z roku 2004.

Připravujete-li tisková data pro ofsetový tisk a nejste-li si jistí, zda jste tuto změnu do svých postupů již promítli, prověřte nastavení správy barev ve svých aplikacích, své nátiskové systémy i tiskové procesy. Pokud jste tvůrce tiskových dat, následujte doporučení tiskáren nebo nejsou-li taková doporučení k dispozici, přejděte na aktuální ICC profily.

Český překlad standardu ISO 12647-2:2004 i jeho první změny z roku 2007 jsou dostupné prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který po zániku Českého normalizačního institutu k 31. prosinci 2008, převzal úkoly související s tvorbou a vydáváním českých technických norem.

ČSN ISO 12647-7 Technologie grafické výroby — Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku — Část 7: Procesy zhotovování kontrolního nátisku přímo z digitálních dat

Český překlad sedmé části ISO 12647, která standardizuje digitální nátisk, byl vydán v listopadu 2008. Svaz polygrafických podnikatelů ve spolupráci s Českým normalizačním institutem tím dovršil překlad nejvýznamnějších částí klíčového standardu ISO 12647 pro polygrafii. Požadavky standardu ISO 12647-7:2007 shrnuje článek Digitální nátisk podle ISO 12647-7:2007.

V českém jazyce je k dispozici první úvodní část standardu (ČSN ISO 12647-1), druhá část standardu, která se věnuje ofsetovému tisku (ČSN ISO 12647-2, včetně překladu Změny 1:2007), třetí část standardu, která popisuje novinový tisk ofsetem (ČSN ISO 12647-3), a nyní i sedmá část (ČSN ISO 12647-7).

Standardy jsou dostupné prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který po zániku Českého normalizačního institutu k 31. prosinci 2008, převzal úkoly související s tvorbou a vydáváním českých technických norem.

K českým technickým normám lze nyní přistupovat ze systému ČSN online. Tištěnou normu lze zakoupit v Informačním centru ÚNMZ nebo prostřednictvím distributorů tištěných norem.

ČSN ISO 12647-2 a ČSN ISO 12647-3 Technologie grafické výroby — Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku — Část 2: Postupy ofsetového tisku a Část 3: Coldset — novinový tisk ofsetem byly vydány

V srpnu 2008 vydal Český normalizační institut (ČNI) překlad druhé a třetí části standardu ISO 12647. Druhá část standardu ISO 12647 se věnuje ofsetovému tisku archovému i kotoučovému, třetí pak novinovému tisku ofsetem.

Členové Svazu polygrafických podnikatelů (SPP) mohou nyní první, druhou i třetí část standardu ČSN ISO 12647 v českém jazyce získat zdarma na webovém portálu SPP.

ČSN ISO 12647-2:2004 popisuje základní charakteristiky ofsetového tisku — definuje pět typů potiskovaných papírů, odpovídající hodnoty primárních (procesních barev CMYK) i sekundárních barev (přetisků) na těchto papírech, nárůst tónové hodnoty včetně odchylek a především odchylky barevnosti — povolenou odchylku vybarvení a toleranci rozbarvení pro černou, azurovou, purpurovou a žlutou.

Dále standard uvádí například doporučené hustoty sítí (rastrů), požadavky vztahující se k úhlům natočení výtažků či tvaru tiskového bodu ve vztahu k tónové hodnotě, přípustnou odchylku rozměrů obrazu, přesnost soutisku, doporučený součet tónových hodnot, meze reprodukovatelného tónového rozsahu, přípustný rozsah rozbarvení středních tónů a další.

Pro datové soubory standard povoluje data v CMYK i barvy definované pomocí tří složek, ale vždy je v souboru nezbytné určit zamýšlené tiskové podmínky odkazem na podmínky v registru ICC pro data CMYK nebo ICC profilem.

Upozornění ISO 12647-2:2004 byla významně upravena Změnou 1 v roce 2007 (Amd 1:2007), která není zanesena v českém překladu ISO 12647-2. Dokument popisující změnu normy bude stejně jako u původního znění standardu i v českém jazyce vydán samostatně.

Chcete-li současný standard ISO 12647-2 aplikovat v praxi, je nutné aplikovat ho včetně Změny 1. Český překlad Změny 1:2007 k ISO 12647-2:2004 se právě dokončuje a připravuje se k vydání. Vyčkejte vydání českého překladu Změny 1:2007 k ISO 12647-2:2004 nebo pro aktualizaci ČSN ISO 12647-2 použijte údaje z původního anglického vydání Změny 1 k ISO 12647-2.

ČSN ISO 12647-3:2005 definuje coldset novinový tisk ofsetem. Struktura normy vychází z úvodní první části standardu, a obsahuje proto podobnou sadu údajů, které byly představeny v předchozích odstavcích pro druhou část normy. Standardní novinový papír je definován jediný, křivky nárůstu tónové hodnoty jsou určeny dvě (26 a 30 %).

České překlady standardů, které připravil Svaz polygrafických podnikatelů ve spolupráci s ČNI, mají stejný statut jako původní anglická znění standardů.

Standard ČSN ISO 12647-2 má 24 stran a je možné ho pořídit za 411 Kč bez DPH i on-line od Českého normalizačního institutu (www.cni.cz). Standard ČSN ISO 12647-3 má 20 stran a jeho cena bez DPH je 354 Kč.

Svaz polygrafických podnikatelů pro podporu průmyslu zakoupil multilicenci všech v současné době přeložených a vydaných částí ISO 12647 a členové svazu si mohou normy stáhnout z webového portálu spp.tradecentrum.cz.

ČSN ISO 12647-1 Technologie grafické výroby — Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku — Část 1: Parametry a metody měření

ČSN ISO 12647-1, první část mezinárodního standardu ISO 12647 standardizujícího tiskové procesy, byla právě vydána Českým normalizačním institutem. Český překlad má stejný statut jako originální anglická verze standardu. Dokument obsahuje 53 definic včetně anglického znění pojmů, zabývá se popisem, měřenímzpůsobem záznamu výsledků měření základních vizuálních charakteristik tisku.

První, úvodní část standardu ISO 12647 se používá spolu s dalšími částmi normy, jako jsou například ISO 12647-2 standardizující ofsetový tisk nebo ISO 12647-3 standardizující ofsetový novinový tisk. Také na jejich překladu pracuje Svaz polygrafických podnikatelů a budou vydány jako české technické normy později v tomto roce.

ČSN ISO 12647-1 je možné pořídit za 411 Kč bez DPH i on-line od Českého normalizačního institutu.