Archiv pro štítek: BVDM

Nové vydání uznávané specifikace MedienStandard Druck 2018

Současná nejlepší praxe v předtiskové přípravě, nátisku a tisku

Německý spolkový svaz tisku a médií (BVDM) zveřejnil nové vydání specifikace požadavků na tisková data, nátisk a produkční tisk. BVDM tento stručný přehled nejlepší praxe založené na mezinárodních standardech a doporučených nástrojích pro jejich uplatňování předkládá veřejnosti pravidelně už od roku 1998.

MedienStandard Druck napomáhá zlepšovat spolupráci zadavatelů tisku, agentur a grafických studií s tiskárnami i vydavateli.

Nové vydání dokumentu je zdarma ke stažení na bvdm-online.de v němčině i v angličtině.

Celý příspěvek

Nejpoužívanější ICC profily pro ofsetový tisk ISO Coated v2 a Coated FOGRA39 mají svého nástupce – PSO Coated v3

Rozlučte se s FOGRA39. Je čas začít se zaváděním nové normy ISO 12647-2:2013 a FOGRA51.

ECI, BVDM a FOGRA zveřejnily nové ICC profily pro ofsetový tisk na lesklý i matný natíraný papír a na bezdřevý nenatíraný bílý papír. Spolu s novými profily jsou k dispozici i charakterizační data FOGRA51FOGRA52. Po měsících testování jsou splněny předpoklady pro přechod tiskového průmyslu na novou normu ISO 12647-2:2013.

fb_img_polygrafie

ICC profily PSO Coated v3 (FOGRA51) a PSO Uncoated v3 (FOGRA52) vycházejí ze standardu ISO 12647‑2:2013 a pokrývají nejvíce žádané tiskové papíry v ofsetovém tisku. ISO 12647-2:2013 přibližuje předepsané hodnoty nyní užívaným materiálům, současným vlastnostem tiskového procesu a výsledkům ofsetového tisku. Revize normy reaguje na papíry s vyšším obsahem optických zjasňovacích prostředků (OBA), zohledňuje přirozenou přenosovou křivku při přípravě tiskových desek výhradně technologií CtP i pokroky ve standardizaci osvětlení a v měření barev. To vše usnadňuje implementaci standardizovaného tiskového procesu podle normy, zvyšuje předvídatelnost tisku a zlepšuje možnost vzájemného srovnávání nátisků s produkčními tisky.

Zveřejněním nových ICC profilů dvou nejčastěji užívaných tiskových procesů – ICC profilu pro tisk ofsetem na křídový papír a ofsetový tisk na nenatíraný bezdřevý papír – organizace ECI, BVDM a FOGRA připravily podmínky k tomu, aby norma ISO 12647-2:2013 začala být zaváděna nejprve tiskárnami, a po té byly její přínosy využívány v celém workflow přípravy tiskovin – od náhledu na obrazovce, přes nátisk až k produkčnímu tisku. Tento mezinárodní standard byl vydán i v češtině jako česká technická norma ČSN ISO 12647-2:2013.

Nové ICC profily ECI pro přípravu tiskových dat a náhledy i nátisky

Nové ICC profily jsou ke stažení na www.eci.org/en/downloads#icc_profiles_from_eci

Identifikátor Tiskové podmínky Název nového ICC profilu Po implementaci ISO 12647-2:2013 nahradí starší ICC profily
FOGRA51 Ofsetový tisk na vysoce kvalitní natíraný papír lesklý nebo matný, WFC, HWC, MWC (tiskové podmínky 1 podle ISO 12647-2:2013) PSO Coated v3 ISO Coated v2 podle FOGRA39 od ECI, Coated FOGRA39 od Adobe, popřípadě starší ICC profily založené na FOGRA27
FOGRA52 Ofsetový tisk na bezdřevý nenatíraný bílý papír, WFU (tiskové podmínky 5 podle ISO 12647-2:2013) PSO Uncoated v3 (FOGRA52) PSO Uncoated ISO12647 podle FOGRA47 a ISO uncoated podle FOGRA29 od ECI, Uncoated FOGRA29 od Adobe

Celý příspěvek

Uznávaná specifikace usnadňující předtiskovou přípravu a tisk podle mezinárodních standardů v novém vydání na webu BVDM

BVDM MedienStandard Druck 2010 – Technische Richtlinien für Daten, Filme, Prüfdruck und Auflagendruck

Německý spolkový svaz tisku a médií (Bundesverband Druck und Medien, BVDM) připravil nové vydání svého vynikajícího dokumentu MedienStandard Druck – specifikace požadavků na tiskové podklady, tisk a kontrolu kvality, která vytváří základ pro hladkou spolupráci zadavatelů tisku a poskytovatelů předtiskových služeb s tiskárnami i vydavateli. Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách BVDM zatím pouze v německém jazyce – anglická verze by však měla být dostupná již během února. [2010-05-13 Dokument je k dispozici stále pouze v německém jazyce.]

Na přibližně 30 stranách A4 se specifikace zabývá rozličnými požadavky – formátem souborů, barvami, tiskovými podmínkami, pracovními postupy, ale i nástroji pro kontrolu kvality, včetně kontrolních proužků, testovací sady Altona, zkušebních obrazů i požadavků na nátisk.

MedienStandard Druck obsahuje přehled tiskových podmínek a odpovídajících ICC profilů, které společně připravily a doporučují je BVDM, ECI, FograUgra.

Z přehledu profilů pro ofsetový tisk mizí starší ICC profily ISO Uncoated (FOGRA28) a ISO Web Coated (FOGRA29), které byly nahrazeny novými.

ICC profil ISO Uncoated (FOGRA28) pro nenatíraný bílý papír – papír typu 4 podle ISO 12647-2 – byl nahrazen novým profilem PSO Uncoated ISO12647 (ECI) s identifikátorem tiskových podmínek a charakterizačními daty FOGRA47.

Profil ISO Web Coated (FOGRA29) byl nahrazen profilem PSO LWC Improved (ECI) s identifikátorem tiskových podmínek a charakterizačními daty FOGRA45. V přehledu samozřejmě nechybí ani profil PSO LWC Standard (ECI) s identifikátorem tiskových podmínek a charakterizačními daty FOGRA46.

Podrobnosti o tiskových podmínkách FOGRA45, FOGRA46 a FOGRA47 i souvisejících ICC profilech najdete ve zprávě Nové ICC profily pro tisk na nenatíraný bílý papír ofsetem a kotoučový tisk na lesklý natíraný papír.

Pro hlubotisk dokument stanovuje ICC profily PSR V2. V únoru by se měla objevit ještě aktualizace specifikace, která zohlední nové tiskové podmínky pro hlubotisk – papír SC Plus.

V dokumentu najdete například i souřadnice CIELAB základních barev, jejich přetisků a potiskovaného materiálu pro archový a kotoučový ofsetový tisk, novinový tisk ofsetem, hlubotisksítotisk či charakteristické křivky nárůstu tónové hodnoty pro ofsetový tisk podle ISO 12647-2.

Nedílnou součástí specifikace je i slovník nejdůležitějších pojmů a seznam literatury zahrnující související mezinárodní standardy a další zdroje.

Specifikace MedienStandard Druck vychází z mezinárodních standardů pro polygrafii, jako jsou ISO 12647 (standardizace tiskových procesů a digitální nátisk) nebo ISO 15930 (PDF/X). Již řadu let tento dokument představuje jeden z nejlepších zdarma dostupných praktických zdrojů pro přípravu a zpracování tiskových dat.

MedienStandard Druck také zobrazuje, jak se standardizace promítá do oblasti předtiskové přípravy, tisku a kontroly kvality, a v jednotlivých vydáních zrcadlí i změnu vztahu německé odborné veřejnosti k PDF/X-3.

Podle předběžných zpráv bude MedienStandard Druck – Media Standard Print 2010—Technical Guidelines for Data, Film, Proof and Production Print – během února ke stažení na stránkách BVDM také v angličtině.