Archiv pro štítek: ISO 12647-3

ČSN ISO 12647-2 a ČSN ISO 12647-3 Technologie grafické výroby — Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku — Část 2: Postupy ofsetového tisku a Část 3: Coldset — novinový tisk ofsetem byly vydány

V srpnu 2008 vydal Český normalizační institut (ČNI) překlad druhé a třetí části standardu ISO 12647. Druhá část standardu ISO 12647 se věnuje ofsetovému tisku archovému i kotoučovému, třetí pak novinovému tisku ofsetem.

Členové Svazu polygrafických podnikatelů (SPP) mohou nyní první, druhou i třetí část standardu ČSN ISO 12647 v českém jazyce získat zdarma na webovém portálu SPP.

ČSN ISO 12647-2:2004 popisuje základní charakteristiky ofsetového tisku — definuje pět typů potiskovaných papírů, odpovídající hodnoty primárních (procesních barev CMYK) i sekundárních barev (přetisků) na těchto papírech, nárůst tónové hodnoty včetně odchylek a především odchylky barevnosti — povolenou odchylku vybarvení a toleranci rozbarvení pro černou, azurovou, purpurovou a žlutou.

Dále standard uvádí například doporučené hustoty sítí (rastrů), požadavky vztahující se k úhlům natočení výtažků či tvaru tiskového bodu ve vztahu k tónové hodnotě, přípustnou odchylku rozměrů obrazu, přesnost soutisku, doporučený součet tónových hodnot, meze reprodukovatelného tónového rozsahu, přípustný rozsah rozbarvení středních tónů a další.

Pro datové soubory standard povoluje data v CMYK i barvy definované pomocí tří složek, ale vždy je v souboru nezbytné určit zamýšlené tiskové podmínky odkazem na podmínky v registru ICC pro data CMYK nebo ICC profilem.

Upozornění ISO 12647-2:2004 byla významně upravena Změnou 1 v roce 2007 (Amd 1:2007), která není zanesena v českém překladu ISO 12647-2. Dokument popisující změnu normy bude stejně jako u původního znění standardu i v českém jazyce vydán samostatně.

Chcete-li současný standard ISO 12647-2 aplikovat v praxi, je nutné aplikovat ho včetně Změny 1. Český překlad Změny 1:2007 k ISO 12647-2:2004 se právě dokončuje a připravuje se k vydání. Vyčkejte vydání českého překladu Změny 1:2007 k ISO 12647-2:2004 nebo pro aktualizaci ČSN ISO 12647-2 použijte údaje z původního anglického vydání Změny 1 k ISO 12647-2.

ČSN ISO 12647-3:2005 definuje coldset novinový tisk ofsetem. Struktura normy vychází z úvodní první části standardu, a obsahuje proto podobnou sadu údajů, které byly představeny v předchozích odstavcích pro druhou část normy. Standardní novinový papír je definován jediný, křivky nárůstu tónové hodnoty jsou určeny dvě (26 a 30 %).

České překlady standardů, které připravil Svaz polygrafických podnikatelů ve spolupráci s ČNI, mají stejný statut jako původní anglická znění standardů.

Standard ČSN ISO 12647-2 má 24 stran a je možné ho pořídit za 411 Kč bez DPH i on-line od Českého normalizačního institutu (www.cni.cz). Standard ČSN ISO 12647-3 má 20 stran a jeho cena bez DPH je 354 Kč.

Svaz polygrafických podnikatelů pro podporu průmyslu zakoupil multilicenci všech v současné době přeložených a vydaných částí ISO 12647 a členové svazu si mohou normy stáhnout z webového portálu spp.tradecentrum.cz.