Kniha PDF/X-1a + PDF/X-4 o přípravě, předávání a zpracování tiskových dat v PDF

„Neříkáme, že grafici mají ihned zasílat do tiskáren soubory PDF/X-4 nebo že PDF/X-4 je lepší než PDF/X-1a. Předkládáme oba standardy společně, protože věříme, že oba mají své místo, a je na vás, který z nich využijete právě vy.“

Napsali jsme s Vítkem Kulkou z GRAFIE novou knížku PDF/X-1a + PDF/X-4 o přípravě a předávání tiskových dat podle mezinárodních standardů ISO a uznávaných doporučení.

 • kniha obsahuje pravidla pro přípravu rastrových obrázků, křivkové grafiky, práci s textem, přímými barvami i průhledností, aby byly co nejlépe vytištěny
 • stručně představuje standard PDF/X-4 pro předávání tiskových dat – možnosti, příležitosti, výhody i rizika, včetně aktuálních doporučení pro tvůrce i příjemce tiskových dat
 • uvádí nastavení a příklady z nejnovějších aplikací Adobe CC, Adobe Acrobat DCEnfocus PitStop Pro 13, včetně informací o používání nejdůležitějších funkcí a nástrojů
 • ukazuje, jak otestovat PDF/X workflow, nastavit rip automatizovat příjem a zpracování tiskových dat
 • předkládá doporučení pro předávání tiskových dat a přehled požadavků ISO 12647-7:2013 pro digitální nátisk
 • navazuje na úspěšnou knihu PDF pro tisk …ale věříme, že je ještě lepší :-)

zobrazit podrobný obsah

Kniha PDF/X-1a + PDF/X-4
144 barevných stran B5, vazba V8 – pevná, šitá
(135 stran knihy a 9 inzertních)
ISBN 978-80-260-7858-6
Cena 350 Kč včetně DPH


Kde knížku prohlídnout a objednat?

Kniha je dostupná například prostřednictvím e-shopu Qstore nebo ve fontshopu, k nahlédnutí by měla být ve všech prodejnách Qstore, ale raději si to ověřte předem.

Několik stránek knížky na ukázku zveřejňujeme i na tomto webu
Ukázky z knihy PDF/X-1a + PDF/X-4 (PDF, 7.30 MB)

Ukázka knihy PDF/X-1a + PDF/X-4 – rozlišení

O knize PDF/X-1a + PDF/X-4

Cílem knihy je definovat a sdílet snadno použitelná pravidla nejlepší současné praxe pro přípravu a předávání tiskových dat PDF/X, která by tiskové ripy dokázaly korektně zpracovat a následný tisk tak mohl bez problémů splnit náročná očekávání zadavatelů.

Kniha přiměřeně pokrývá všechny důležité prvky tvorby tiskových dat. Vedle praktických postupů pro Adobe InDesign, Illustrator, QuarkXPress, Adobe Acrobat, Enfocus PitStop i některé další programy obsahuje také souhrn základních informací o mezinárodních standardech pro výměnu tiskových dat PDF/X-1a, PDF/X-4, specifikacích GWG, standardu ISO 12647-7:2013 pro nátisk a řadu doporučení pro práci s písmem a textovými objekty, křivkovou grafikou, obrázky, přímými barvami i průhledností nebo pro testování workflow pomocí specializovaných nástrojů.

V souladu se světovými trendy kniha podporuje předávání tiskových dat ve formátu PDF/X-4 a pomáhá tak připravit tvůrce dat i tiskárny na využívání souborů PDF v moderních tiskových ripech, podporujících přímé zpracování průhledností, barvových prostorů RGB i CMYK, vrstev i variabilních dat.

Rozhovor s autory na blogu reptisk.cz o knížce i předávání tiskových dat

Realizační tým

autoři Petr LozanVít Kulka 
grafická úprava a sazba Jaromír Hroch
vedoucí projektu Martin Novotný
jazyková korektura Lucie KuželkováKateřina Dyková
spolupráce s partnery projektu a inzerenty Arnošt Nečas

Ukázka knihy PDF/X-1a + PDF/X-4 – obsah

Obsah

1 Předtisková příprava a PDF

 • PDF/X – silný prostředek nebo prázdná bublina?
 • Workflow realizace tiskovin
 • PDF/X-1a:2001
 • PDF/X-4:2010
 • Specifikace PDF/X Plus

2 Tvorba PDF pro tisk

 • Stránka – čistý formát a spadávka
 • Barvy a správa barev
 • Písmo a text
 • Křivkové – vektorové grafiky
 • Rastrové obrázky a pérovky
 • Grafické efekty a průhlednost
 • Přímé barvy
 • Tvorba PDF/X z Adobe InDesign CC
 • Tvorba PDF/X z Adobe Illustrator CC
 • Tvorba PDF/X z QuarkXPress 11

 3 Kontrola tiskových dat

 • Kontrola před výstupem v Acrobat Pro DC
 • Vybrané kontroly v Acrobat Pro
 • Náhled výstupu v Acrobat Pro
 • Kontrola tiskových dat v Enfocus PitStop Pro 13

 4 Úpravy tiskových dat

 • Úpravy v Adobe Acrobat Pro DC
 • Opravy nástrojem Kontrola před výstupem
 • Úpravy objektů, změna barvového prostoru objektu
 • Převod barev a přímé barvy, správce tiskových barev
 • Nástroj Náhled sloučení průhlednosti
 • Nastavení rámečků stránek
 • Další nástroje Adobe Acrobat pro tiskovou produkci
 • Úpravy v Enfocus PitStop Pro
 • Vlastnosti objektu o jejich editace
 • Editační nástroje
 • Převody barev
 • Vkládání písem
 • Automatizace pomocí nástrojů Action Lists, Global Changes a QuickRuns

5 Předávání tiskových dat

 • Desatero předávání tiskových dat
 • Specifikace požadavků na tisková data
 • Objednávka tisku a průvodka dat
 • Digitální nátisk a náhled na obrazovce
 • Maketa tiskoviny

6 Workflow v předtiskové přípravě a výstup

 • Workflow a automatizace
 • Adobe PDF Print Engine
 • Nastavení ripů
 • Testování workflow
 • ECI Altona Test Suite
 • Ghent PDF Output Suite
 • Tisk variabilních dat (VDP) a PDF/VT
 • Job Definition Format (JDF)

 7 Případové studie

 • předtisková příprava pro výrobu obalů
 • kancelářské funkce v předtiskové přípravě
 • výroba knih
 • komerční tiskárna

 8 Slovník

 • nejdůležitější pojmy a zkratky
 • OPM, DeviceLink, ppi, TVS

Mám už knížku PDF pro tisk, čím se nová knížka liší?

Důvodů, proč si koupit nebo půjčit v knihovně či od přátel novou knížku PDF/X-1a + PDF/X-4 je několik. Máte-li knihu PDF pro tisk, asi nejdůležitější informace pro vás bude, že nejde o aktualizované vydání knihy. Nová knížka se vedle PDF/X-1a věnuje standardu PDF/X-4:2010 a novým doporučením skupiny GWG a iniciativy PDFX-ready. Podrobněji popisuje nástroje a funkce Adobe Acrobat DCEnfocus PitStop Pro 13. Přidali jsme na rozsahu a vypustili některá témata, jako korekturní proces v souborech PDF či Adobe Version Cue. Více prostoru věnujeme tomu, co je více důležité.

Celou knížku jsme napsali nově. Jen v některých částech kapitoly 5 jsme text původní knihy aktualizovali z důvodu kontinuity. Ale i tady najdete řadu novinek – aktualizované desatero pro předávání tiskových dat, nové ukázky objednávky, průvodky tiskových dat online i příklad informací o zpracování tiskových dat příjemcem.

Knížka je vhodná pro uživatele se základní znalostí i profesionály v tiskárnách. Začínajícím tvůrcům tiskových dat stručně připomene, na co si dávat pozor. Pomůže jim rychle se zorientovat ve správě barev, používání přímých barev či průhledností, rastrových obrázků i křivkové grafiky, a nakonec popíše, jak vytvořit korektní tisková data z InDesignu CC, Illustratoru CC a QuarkXPressu. Příjemcům tiskových dat knížka zase ukáže, jak otestovat PDF/X workflow nebo jak implementovat PDF/X-4 v souladu se současnými doporučeními.

Ukázka knihy PDF/X-1a + PDF/X-4 – příklady k černé, bohaté černé a přetisku

Kde knížku prohlídnout a objednat?

Kniha je dostupná prostřednictvím e-shopu Qstore nebo ve fontshopu, k nahlédnutí by měla být ve všech prodejnách Qstore, ale raději si to ověřte předem.

Několik stránek knížky na ukázku zveřejňujeme i na tomto webu
Ukázky z knihy PDF/X-1a + PDF/X-4 (PDF, 7.30 MB)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *