Archiv pro štítek: PDF/X-5

Standardy PDF/X-4:2010 a PDF/X-5:2010 jsou již k dispozici

Standard PDF/VT (ISO 16612-2) pro variabilní a transakční tisk se připravuje k vydání

ISO 15930-7:2010 (PDF/X-4:2010) specifikuje užití PDF verze 1.6 pro výměnu tiskových dat, při které všechny prvky musí být obsaženy v jediném souboru PDF/X-4, kromě profilu výstupních podmínek, který může být v případě PDF/X-4p umístěn externě. PDF/X-4 dovoluje užití CMYK, odstínů šedé, RGB, na zařízení nezávislých barev nebo přímých barev, podporována je průhlednost PDFvolitelný obsah (vrstvy). Výstupní podmínky souborů PDF/X-4 mohou být CMYK, RGB nebo odstíny šedé.

ISO 15930-8:2010 (PDF/X-5:2010) specifikuje tisková data ve formátu PDF, ve kterých mohou být všechny potřebné prvky obsaženy, anebo jsou jednoznačně identifikovány a uloženy externě. Podporovány jsou také vícekanálové výstupní podmínky n-colorant.

ISO 15930-7:2010 (PDF/X-4:2010) již lze zakoupit v elektronickém obchodě ISO

Druhá vydání standardů PDF/X-4 a PDF/X-5 již lze zakoupit prostřednictvím elektronického obchodu ISO

K vydání se nyní připravuje standard ISO 16612-2:2010, který definuje PDF/VT pro spolehlivou výměnu dokumentů určených pro variabilní a transakční tisk.

Standard ISO 16612-2:2010 je založen na verzi PDF 1.6, s omezeními, která na ni kladou standardy PDF/X-4 a PDF/X-5. Struktura a rozvržení dokumentu, jeho obsah a interakce grafických objektů tak mohou být popsány s využitím průhlednostina zařízení závislých i nezávislých barvových prostorů.

PDF/VT má umožnit spolehlivý transakční tisk v rozličných workflow, od produkčního digitálního tisku po hybridní tisková řešení s využitím konvenčních tiskových technik a digitálního tisku.

PDF/X-5 doplňuje rodinu standardů PDF/X

ISO 15930-8:2008 byla právě vydána

PDF/X-5 (ISO 15930-8:2008) doplňuje rodinu standardů pro předávání tiskových dat. PDF/X-5 je odvozeno od PDF/X-4 — vychází z formátu PDF verze 1.6, také povoluje průhlednosti i vrstvy (OCG) a plně podporována jsou data v barvách nezávislých na zařízení.

PDF/X-5 slouží především pro výměnu tiskových dat, která odkazují na jiné soubory PDF/X — například inzeráty doručené a uchovávané v samostatných souborech, nebo užívají vícekanálové výstupní (tiskové) podmínky.

PDF/X-5 existuje celkem ve třech variantách. PDF/X-5g značí odkazy na externí soubory PDF/X — PDF/X-1a:2001, PDF/X-1a:2003, PDF/X-3:2002, PDF/X-3:2003, PDF/X-4, PDF/X-4p nebo libovolné PDF/X-5 (vazby s PDF/X-5g a PDF/X-5pg však nesmějí být cyklické). PDF/X-5pg dovoluje určit výstupní podmínky odkazem na externí ICC profil (podobně jako PDF/X-4p) a užívá odkazy na externí soubory PDF/X. A nakonec PDF/X-5n značí použití vícekanálových výstupních podmínek. Výstupní podmínky PDF/X-5 mohou být obecně také CMYK, stupně šedé nebo RGB.

PDF/X-5 by mělo být užitečné především v obalovém průmyslu (vícekanálové výstupní podmínky) a v systémech vydavatelství nebo při montáži (pro sloučení tiskových dat z dílčích částí).

Standard v anglickém jazyce má 14 stran. Lze ho zakoupit například prostřednictvím webových stránek ISO za 78 CHF (přibližně 1 215 Kč).