Archiv pro štítek: GWG

Zapojte se do celosvětového průzkumu GWG o tiskových datech PDF/X

Jaká tisková data chcete odesílat nebo přijímat? Skupina Ghent Workgroup, která stojí za specifikacemi GWG pro předávání tiskových dat, kontrolními profily pro PitStop a Acrobat nebo testovací sadou Ghent PDF Output Suite, potřebuje Vaše znalosti a zkušenosti s PDF workflow. Novým průzkumem zjišťuje, jaké jsou současné potřeby, požadavky i problémy při předávání tiskových dat, jak jsou specifikace GWG i jiné standardy PDF/X používány po celém světě a jak se zpracování tiskových dat změnilo od předchozího průzkumu v roce 2008.

GWG 2017 PDF Survey – česká verze průzkumuPrůzkum probíhá už jen do konce dubna, a to v sedmi jazycích včetně češtiny. Zapojte se na https://goo.gl/HtZp2j a pomozte vytvářet specifikace, které vyhoví i Vašim pracovním postupům. Celý příspěvek

GWG v Praze: ve znamení celosvětového průzkumu o PDF

S prací mezinárodní skupiny Ghent Workgroup (GWG) se setkal téměř každý, kdo se zabývá tiskovými daty. Specifikace, které GWG připravuje, se staly základem několika kontrolních profilů pro preflight v nástrojích jako je Acrobat, Pitstop nebo pdfToolbox.

Skupina GWG se schází už od roku 2002. Jejími členy jsou vývojáři a dodavatelé hardwaru a softwaru, průmyslové asociace i tiskárny a vzdělávací instituce. V současné době se členové scházejí třikrát do roka. V únoru se poprvé v historii skupiny setkali v Praze.

Stephan Jaeggi prezentuje nově připravovaný vzorek testovací sady Ghent PDF Output Suite

Během dvou a půl dne 23 účastníků z Adobe, callas sofware, EFI, Enfocus, Heidelberg, Ricoh, Océ a dalších společností projednalo například vývoj specifikace GWG a nových vzorků sady Ghent Output Suite pro testování PDF/X workflow, vznikající mezinárodní normy, vzdělávací projekty, specifikaci procesních kroků v PDF (definice laků, výseku, skládání apod.) a současný stav ISO 19593-1 a PDF 2.0. Jedním z nejaktuálnějších témat byl mezinárodní průzkum PDF workflow, do kterého se můžete zapojit i Vy na www.gwg.org/gwg-2017-pdf-survey/

Současné předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a Plus

Specifikace Ghent PDF Workgroup – GWG 1v4

Ghent PDF Workgroup (GWG) zveřejňuje 4. verzi oblíbených specifikací PDF/X PlusVersion 4 of the Ghent PDF Workgroup Specifications based on PDF/X-1a (zkráceně GWG 1v4). Nový dokument při definování požadavků na tisková data vychází z osvědčeného mezinárodního standardu PDF/X-1a:2001. Rozšiřující požadavky na kvalitu tiskových dat, které se týkají například tisku inzerce v časopisech a novinách nebo archového a kotoučového ofsetového tisku, kopírují současné potřeby předávání tiskových dat.

Od posledního vydání světově nejuznávanějších specifikací PDF/X Plus v roce 2005 uplynuly tři roky, po které GWG sbíralo poznatky a získávalo zpětnou vazbu. Peter Kleinheider z Ghent PDF Workgroup k novým specifikacím mimo jiné říká: „Hlavním zájmem bylo odstranění nadbytečných omezení, třeba těch, která se týkala použití dvoubajtových fontů. Na druhou stranu byly upraveny požadavky na rozlišení obrazů nebo sílu linek, aby odrážely současné možnosti tisku a potřeby průmyslu.“ Počítačová písma ale mohou být příčinou některých problémů selhání výstupu — nová verze specifikace proto zavádí podrobnější ověření veškerých písem: nepřítomnosti odkazu glyfu .notdef a kontrolu šířek.

Za zmínku stojí i seznam doporučených ICC profilů v příloze specifikace — pro případy, kdy ICC profil neurčí příjemce tiskových dat nebo příslušná průmyslová asociace. Zapomeňte na stará charakterizační data FOGRA27 a související ICC profily podle původního vydání ISO 12647-2:2004: pro tisk ofsetem na lesklý a matný natíraný papír jsou dávno platná charakterizační data FOGRA39odpovídající profily (ECI, Adobe), které odráží Změnu 1 (Amd 1:2007) zmíněného standardu.

Ghent PDF Workgroup také udržuje seznam doporučených ICC profilů, který se snaží zachytit existující regionální odlišnosti.

Ať už se rozhodnete připojit se k užívání specifikací GWG nebo ne, dokumenty vydávané Ghent PDF Workgroup patří ke zdrojům, které vždy stojí za to prozkoumat. Obsahují obecně přijímaná doporučení některých specifických požadavků na tisková data — třeba právě o vhodné minimální síle linek nebo o nejmenší přijatelné velikosti písma pro určité tiskové procesy, například akcidenční ofsetový tisk nebo novinový tisk. A poskytují také jedinečně ucelený pohled na problematiku kvalitativních požadavků na tisková data.

Profily kontroly před výstupem podle specifikací GWG 1v4 jsou zabudovány v Adobe Acrobatu 9 Pro. Ten přináší v podobě Preflight Audit Trail (zprávy o provedení kontroly před výstupem) i podporu specifikace GWG Universal Proof of Preflight, která má zajistit ještě spolehlivější výměnu tiskových dat.

Adobe Reader 9 ke stažení – automatická aktivace náhledu přetisků pro soubory PDF/X, podpora PDF/X-4 a Universal Proof of Preflight

Společnost Adobe uvolnila devátou verzi Adobe Readeru. Adobe Reader 9 kromě PDF/A-1, PDF/E-1 a ISO 32000 (mezinárodní standard definující PDF verze 1.7) podporuje také PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-4p, PDF/X-5gPDF/X-5pg, pro zobrazení i tisk. Uživatelé Adobe Readeru 9 mají mít k dispozici stejně kvalitní náhled barev a přetisků jako v Acrobatu 9.

Pro snazší komunikaci v grafickém průmyslu je užitečná změna v přístupu k náhledu přetisků v Adobe Readeru. Adobe Reader 9 je po instalaci nastaven tak, že aktivuje náhled přetisků pro veškeré soubory PDF/X. Mimo tyto možnosti mohou uživatelé náhled přetisku vypnout, zapnout pro všechny případy nebo použít automatickou detekci, která náhled přetisku aktivuje podle obsahu souboru.

Panel Standardy v Adobe Readeru

Panel Standardy v Adobe Readeru 9 zobrazuje informace o souboru PDF/X i Preflight Audit Trail

Také v Adobe Readeru 9 přibyl panel Standardy. V Adobe Acrobatu 9 umožňuje spustit pre-flight a provést související úlohy spojené s kontrolou souboru podle standardů, v Readeru 9 pouze zobrazuje základní informace o souborech odpovídacích některému ze standardů, ale i to může být velmi užitečné. I s Adobe Readerem 9 se za určitých okolností může kterýkoliv uživatel přesvědčit, zda soubor PDF/X, který obdržel, prošel kontrolou před výstupem, a s jakým výsledkem.

Adobe Acrobat 9 ProAdobe Acrobat 9 Pro Extended totiž implementují specifikaci Universal Proof of Preflight, kterou 6. dubna 2008 uvolnila skupina Ghent PDF Workgroup. Tato specifikace pomocí metadat XMP obsahujících údaje srozumitelné člověku i kontrolní klíč pro posouzení shody profilů pro pre-flight a digitálního podpisu souboru PDF umožňuje zachytit jedinečný důkaz o provedení kontroly před výstupem.

Náhled na metadata XMP, která jsou součástí Universal Proof of Preflight sestaveného v Adobe Acrobatu 9 Pro Extended funkcí Preflight Audit Trail

Náhled na metadata XMP, která jsou součástí Universal Proof of Preflight sestaveného v Adobe Acrobatu 9 Pro Extended funkcí Preflight Audit Trail

Pokud v Adobe Acrobatu 9 Pro nebo Pro Extended po provedení pre-flightu byla do souboru PDF vložena informace o výsledku kontroly (Preflight Audit Trail), zobrazí se v Adobe Readeru 9 na panelu Standardy výsledek kontroly a údaj, zda došlo k modifikaci souboru po provedení kontroly. Pokud k takové úpravě souboru došlo, může si uživatel nechat zobrazit původní verzi — běžným způsobem, pomocí návratu k podepsané verzi dokumentu PDF.

Specifikace PDF/X-3 Plus od Ghent PDF Workgroup byly aktualizovány

Ghent PDF Workgroup (GWG) připravila aktualizace svých specifikací PDF/X-3 Plus. Související soubory nesou označení 3v3 a najdete je v archivech nastavení aplikací, které jsou k dispozici na webu www.gwg.org.

Tyto specifikace jsou založeny na standardu PDF/X-3:2002 — povolují použití dat RGB tagovaných ICC profily i dat CMYK. Nad rámec standardu PDF/X-3 se přidávají ještě další omezení, která mají zajistit přesnější definici požadavků a spolehlivější výměnu tiskových dat.

Specifikace respektují odlišnosti ve standardizaci tiskových procesů v Evropě a v Severní Americe.

Evropské verze pro popis tiskových podmínek užívají ICC profily ECI nebo profil IFRA pro novinový tisk v Evropě. Archový ofsetový tisk ve specifikacích nyní reprezentuje profil ISO Coated v2 představený počátkem roku 2007, který vychází z ISO 12647-2:2004/Amd1:2007.

Americké verze předpokládají tisk podle SWOP, SNAP nebo metodiky GRACoL a jako výstupní záměry užívají odpovídající ICC profily.

Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ghent PDF Workgroup.