Archiv pro štítek: PDF/X-1a

Současné předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a Plus

Specifikace Ghent PDF Workgroup – GWG 1v4

Ghent PDF Workgroup (GWG) zveřejňuje 4. verzi oblíbených specifikací PDF/X PlusVersion 4 of the Ghent PDF Workgroup Specifications based on PDF/X-1a (zkráceně GWG 1v4). Nový dokument při definování požadavků na tisková data vychází z osvědčeného mezinárodního standardu PDF/X-1a:2001. Rozšiřující požadavky na kvalitu tiskových dat, které se týkají například tisku inzerce v časopisech a novinách nebo archového a kotoučového ofsetového tisku, kopírují současné potřeby předávání tiskových dat.

Od posledního vydání světově nejuznávanějších specifikací PDF/X Plus v roce 2005 uplynuly tři roky, po které GWG sbíralo poznatky a získávalo zpětnou vazbu. Peter Kleinheider z Ghent PDF Workgroup k novým specifikacím mimo jiné říká: „Hlavním zájmem bylo odstranění nadbytečných omezení, třeba těch, která se týkala použití dvoubajtových fontů. Na druhou stranu byly upraveny požadavky na rozlišení obrazů nebo sílu linek, aby odrážely současné možnosti tisku a potřeby průmyslu.“ Počítačová písma ale mohou být příčinou některých problémů selhání výstupu — nová verze specifikace proto zavádí podrobnější ověření veškerých písem: nepřítomnosti odkazu glyfu .notdef a kontrolu šířek.

Za zmínku stojí i seznam doporučených ICC profilů v příloze specifikace — pro případy, kdy ICC profil neurčí příjemce tiskových dat nebo příslušná průmyslová asociace. Zapomeňte na stará charakterizační data FOGRA27 a související ICC profily podle původního vydání ISO 12647-2:2004: pro tisk ofsetem na lesklý a matný natíraný papír jsou dávno platná charakterizační data FOGRA39odpovídající profily (ECI, Adobe), které odráží Změnu 1 (Amd 1:2007) zmíněného standardu.

Ghent PDF Workgroup také udržuje seznam doporučených ICC profilů, který se snaží zachytit existující regionální odlišnosti.

Ať už se rozhodnete připojit se k užívání specifikací GWG nebo ne, dokumenty vydávané Ghent PDF Workgroup patří ke zdrojům, které vždy stojí za to prozkoumat. Obsahují obecně přijímaná doporučení některých specifických požadavků na tisková data — třeba právě o vhodné minimální síle linek nebo o nejmenší přijatelné velikosti písma pro určité tiskové procesy, například akcidenční ofsetový tisk nebo novinový tisk. A poskytují také jedinečně ucelený pohled na problematiku kvalitativních požadavků na tisková data.

Profily kontroly před výstupem podle specifikací GWG 1v4 jsou zabudovány v Adobe Acrobatu 9 Pro. Ten přináší v podobě Preflight Audit Trail (zprávy o provedení kontroly před výstupem) i podporu specifikace GWG Universal Proof of Preflight, která má zajistit ještě spolehlivější výměnu tiskových dat.