Nové ICC profily pro tisk na nenatíraný bílý papír ofsetem a kotoučový tisk na lesklý natíraný papír

Charakterizační data FOGRA28L a FOGRA29L končí, v červnu je vystřídala data FOGRA45 a FOGRA47

V červnu 2009 proběhla důležitá aktualizace sady ICC profilů pro ofsetový tisk. ECI Offset Profiles (2009) se sice rozrostla pouze o jediný profil, další dva nevyhovující ale byly nahrazeny novými. Současně byla uvolněna také aktualizovaná sada kontrolních proužků ECI bvdm Gray Control Strip 2009, a k dispozici jsou samozřejmě i charakterizační data FOGRA, ze kterých byly profily připraveny.

Kotoučový ofsetový tisk na LWC papíry

Kotoučový ofsetový tisk na lesklý natíraný papír LWC papír vyšší kvality – nyní popisuje ICC Profil PSO LWC Improved (ECI) a charakterizační data FOGRA45L, ze kterých byl profil vytvořen.

FOGRA45 a ICC profil PSO LWC Improved (ECI) nahrazují starší charakterizační data FOGRA28L a ICC profil ISO Web Coated, které se v praxi příliš neosvědčily. FOGRA28 byla zatížena příliš žlutým tónem papíru, který již neodpovídal papírům užívaným pro kotoučový ofsetový tisk na lesklý natíraný papír, takže řada tiskáren proto raději i pro kotoučový tisk používala jiná charakterizační data a ICC profily. Nová charakterizační data FOGRA45 lépe odrážejí současnou kvalitu tiskového papíru typu 3 – s barvou nepotištěného potiskovaného materiálu CIELAB 95; 0; –2.

Při tiskových testech, které tvorbě charakterizačních dat a profilů předcházely, se ukázalo, že tisk na dnes užívané LWC papíry se natolik liší, že by jediný profil pro všechny LWC papíry nebyl vhodným řešením. Papíry byly proto rozděleny na dvě skupiny – vylepšené LWC a standardní LWC – a tak vznikla ještě jedna charakterizační data a jeden další ICC profil pro tisk na LWC papír. Pokud připravujete tisková data pro kotoučový ofsetový tisk na standardní LWC papír, je pro vás připraven nový ICC profil PSO LWC Standard (ECI) a charakterizační data FOGRA46.

Mnohem více se dnes užívají vylepšené LWC papíry. Proto také ECI, BVDM a FOGRA v dokumentaci k nové sadě ICC profilů ECI doporučují, aby se jako nástupce ICC profilu ISO Web Coated pro barevné konverze a nátisk obecně užíval profil PSO LWC Improved (ECI).

Předpokládá se, že profil PSO LWC Standard (ECI) se bude používat především pro digitální nátisk při simulaci kotoučového ofsetového tisku na lehce nažloutlý LWC papír.

Pro PSO LWC Improved (ECI)PSO LWC Standard (ECI) platí, že nárůst tónové hodnoty (TVI) odpovídá křivce B pro pestré barvy a křivce C pro černou – ve 40 % je TVI 16 % pro CMY a 19 % pro černou. Součet tónových hodnot byl omezen na 300 %.

Identifikátor Tiskové podmínky Nový ICC profil Nahrazuje starý ICC profil
FOGRA45 Heatsetový kotoučový ofsetový tisk na vylepšený LWC papír PSO LWC Improved (ECI) ISO Web Coated
(FOGRA28)
FOGRA46 Heatsetový kotoučový ofsetový tisk na standardní LWC papír PSO LWC Standard (ECI)
FOGRA47 Ofsetový tisk na nenatíraný bílý papír (papír typu 4 podle ISO 12647-2) PSO Uncoated ISO12647 (ECI) ISO Uncoated
(FOGRA29)

Ofsetový tisk na nenatíraný bílý papír

Ofsetový tisk na nenatíraný bílý papír (papír typu 4 podle ISO 12647-2:2004/Amd1:2007) nově popisují charakterizační data FOGRA47 a ICC profil PSO Uncoated ISO12647 (ECI). Nárůst tónové hodnoty odpovídá křivce C pro pestré barvy a křivce D pro černou – ve 40 % je TVI 19 % pro CMY a 22 % pro černou. Součet tónových hodnot byl omezen na 300 %.

V ideálním případě by cílové hodnoty stanovené standardy, hodnoty, s kterými se setkáte v charakterizačních datech, i hodnoty měřené při kontrole procesu měly být takřka identické – jako když porovnáte hodnoty procesních barev v datech FOGRA39 a odpovídající hodnoty stanovené pro tisk na matný a lesklý natíraný papír ISO 12647-2:2004/Amd1:2007. U nenatíraných bílých papírů do hry ale významně vstupují optické zjasňovače. Díky nim je obtížné barvy měřit a výsledky bez korekcí nebývají příliš uspokojivé. Podle dokumentace ECI je souřadnice b* u typického nenatíraného bílého papíru přibližně –6 nebo ještě více k modré, pokud se měří za standardních podmínek, bez UV filtru. „Namodralost“ výsledku měření nakonec vede k nátiskům, které co do simulace barvy papíru a pastelových barev nejsou vypovídající. Aby byla shoda mezi nátisky a produkčním tiskem snáze dosažitelná, charakterizační data FOGRA47 se od typických měření na nenatíraných papírech odchylují.

ECI v dokumentaci k nové sadě profilů také výrazně doporučuje, aby se nátisky pro nenatírané papíry prováděly skutečně na nenatírané papíry, protože pokud se používají polomatné nátiskové papíry – podobně jako pro nátisky simulující tisk na natíraný papír – bývá vizuální shoda nátisku a produkčního tisku neuspokojivá, i když jsou měření zcela v pořádku. Naopak nátisk na nenatíraný papír by měl přinést co nejlepší měřitelnou shodu s cílovými hodnotami i co nejlepší vizuální shodu mezi nátiskem a produkčním tiskem.

Nové ICC profily ECI a kontrolní proužky ECI bvdm Gray Control Strip 2009 včetně dokumentace jsou k dispozici ke stažení na www.eci.org. Charakterizační data Fogra najdete na www.fogra.org.

V září 2009 se k doporučení pro přechod na nové profily připojila také česká konzultační společnost GRAFIE.