1. změna mezinárodního standardu pro ofsetový tisk ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007

Byla vydána Změna 1 (Amendment 1) standardu ISO 12647-2:2004. S výjimkou nepatrného snížení světlosti žluté na papírech typu 1 a 2 (lesklý a matný natíraný papír) se změny barevnosti procesních barev CMYK netýkají.

Dlouho očekávanou změnou však prošly všechny sekundární barvy — přetisky barev procesních.

Informativní přehled odchylek barev mezi ISO 12647-2:2004 a jeho 1. změnou
papír typu 1, 2 3 4 5
Y, žlutá 1
M+Y, červená 3,3 7,6 5,4
C+Y, zelená 9 7,3 5,1
C+M, modrá 10,3 7,1 4,6

Ve změnách týkajících se červené (M+Y), zelené (C+Y) a modré (C+M) je průměrná odchylka barev proti původnímu znění standardu přibližně 6.

Ze sekundárních barev se nejméně změnila červená na papírech typu 1 a 2 o DE 3,3, nejvíce se změnila definice modré, u které odchylka barvy proti předchozímu znění standardu pro papír typu 1 a 2 dosahuje 10,3.

Vzhledem k dřívější nejednotnosti standardu a praxe v barevnosti sekundárních barev jsou hrozivě vypadající změny ve skutečnosti sblížením standardu s reálnou praxí.

Změnu 1:2007 standardu ISO 12647-2:2004 můžete zakoupit prostřednictvím webových stránek ISO za 16 CHF, tedy přibližně 270 Kč. (Dokument obsahuje pouze části odlišné od ISO 12647-2:2004.)

Nové ICC profily pro papír typu 1 a 2 naleznete na stránkách www.eci.org.