Digitální nátisk podle mezinárodního standardu

ISO 12647-7:2007 byla vydána

15. prosince 2007 byla vydána očekávaná mezinárodní norma ISO 12647-7:2007 standardizující digitální nátisk. Podrobnosti najdete v článku Digitální nátisk podle ISO 12647-7:2007.

ISO 12647-7:2007 specifikuje požadavky na systémy užívané pro přípravu digitálních nátisků, které mají simulovat tiskové podmínky definované charakterizačními daty.

Standard můžete zakoupit prostřednictvím webových stránek ISO za 96 CHF, tedy přibližně 1 530 Kč.