Specifikace PDF/X-3 Plus od Ghent PDF Workgroup byly aktualizovány

Ghent PDF Workgroup (GWG) připravila aktualizace svých specifikací PDF/X-3 Plus. Související soubory nesou označení 3v3 a najdete je v archivech nastavení aplikací, které jsou k dispozici na webu www.gwg.org.

Tyto specifikace jsou založeny na standardu PDF/X-3:2002 — povolují použití dat RGB tagovaných ICC profily i dat CMYK. Nad rámec standardu PDF/X-3 se přidávají ještě další omezení, která mají zajistit přesnější definici požadavků a spolehlivější výměnu tiskových dat.

Specifikace respektují odlišnosti ve standardizaci tiskových procesů v Evropě a v Severní Americe.

Evropské verze pro popis tiskových podmínek užívají ICC profily ECI nebo profil IFRA pro novinový tisk v Evropě. Archový ofsetový tisk ve specifikacích nyní reprezentuje profil ISO Coated v2 představený počátkem roku 2007, který vychází z ISO 12647-2:2004/Amd1:2007.

Americké verze předpokládají tisk podle SWOP, SNAP nebo metodiky GRACoL a jako výstupní záměry užívají odpovídající ICC profily.

Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ghent PDF Workgroup.