Změna 1:2007 standardu ISO 12647-2:2004 pro ofsetový tisk k dispozici také v češtině

ÚNMZ ve spolupráci se Svazem polygrafických podnikatelů vydává Změnu 1 ČSN ISO 12647-2

V únoru 2009 byl vydán oficiální český překlad důležité Změny 1:2007 standardu ISO 12647-2 Technologie grafické výroby – Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku – Část 2: Postupy ofsetového tisku.

Právě s touto změnou mezinárodního standardu ofsetového tisku se pojí i světově uznávaný ICC profil ISO Coated v2 (ECI) pro ofsetový tisk podle ISO 12647-2:2004/Amd1:2007 na lesklý a matný natíraný papír (papír typu 1 a 2). Z této změny standardu ISO 12647-2 vychází i několik dalších, novějších profilů pro jiné tiskové podmínky využívající ofsetový tisk.

Titulní strana ČSN ISO 12647-2 ZMĚNA Amd. 1

Už v roce 2007 ICC profil ISO Coated v2 (ECI), charakterizační data FOGRA39L, ze kterých byl profil vytvořen, a identifikátor tiskových podmínek FOGRA39, který odpovídající tiskové podmínky označuje i v souborech PDF/X, nahradily starší profil ECI ISO Coated nebo profil Adobe Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004), charakterizační data FOGRA27L a tiskové podmínky s identifikátorem FOGRA27, které odpovídají původnímu, zastaralému znění standardu ISO 12647-2 z roku 2004.

Připravujete-li tisková data pro ofsetový tisk a nejste-li si jistí, zda jste tuto změnu do svých postupů již promítli, prověřte nastavení správy barev ve svých aplikacích, své nátiskové systémy i tiskové procesy. Pokud jste tvůrce tiskových dat, následujte doporučení tiskáren nebo nejsou-li taková doporučení k dispozici, přejděte na aktuální ICC profily.

Český překlad standardu ISO 12647-2:2004 i jeho první změny z roku 2007 jsou dostupné prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který po zániku Českého normalizačního institutu k 31. prosinci 2008, převzal úkoly související s tvorbou a vydáváním českých technických norem.