Kniha PDF pro tisk — nová česká kniha o PDF

Po úspěšném titulu PostScript & PDF — pravidla tvorby a předávání PDF dat do ofsetových tiskáren vydává společnost GRAFIE ve spolupráci se Svazem polygrafických podnikatelů novou knihu PDF pro tisk.

Knihu o rozsahu 112 stran B5 lze objednat na www.grafieacademy.cz.